YouVersion Logo
Search Icon

Psalm 94:1-4

Psalm 94:1-4 HSV

O God van alle wraak, HEERE, God van alle wraak, verschijn blinkend! Rechter van de aarde, verhef U, vergeld de hoogmoedigen naar wat zij verdienen. Hoelang zullen de goddelozen, HEERE, hoelang zullen de goddelozen van vreugde opspringen, hun mond doen overvloeien, hooghartige taal spreken? Hoelang zullen allen die onrecht bedrijven, zich beroemen?

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy