YouVersion Logo
Search Icon

Proverbele 1

1
Strigarea înțelepciunii
1Pildele#1 Împ. 4:32. Cap. 10:1; 25:1. Ecl. 12:9. lui Solomon, fiul lui David, împăratul lui Israel,
2pentru cunoașterea înțelepciunii și învățăturii,
pentru înțelegerea cuvintelor minții;
3pentru#Cap. 2:1,9. căpătarea învățăturilor de bun-simț,
de dreptate, de judecată și de nepărtinire;
4ca să dea celor#Cap. 9:4. neîncercați agerime de minte,
tânărului cunoștință și chibzuință,
5să asculte#Cap. 9:9. însă și înțeleptul, și își va mări știința,
și cel priceput, și va căpăta iscusință
6pentru prinderea înțelesului unei pilde sau al unui cuvânt adânc,
înțelesul cuvintelor înțelepților și al cuvintelor lor cu tâlc#Ps. 78:2..
7Frica de Domnul este începutul#Iov 28:28. Ps. 111:10. Cap. 9:10. Ecl. 12:13. științei,
dar nebunii nesocotesc înțelepciunea și învățătura.
8Ascultă, fiule#Cap. 4:1; 6:20., învățătura tatălui tău
și nu lepăda îndrumările mamei tale!
9Căci ele sunt o cunună#Cap. 3:22. plăcută pe capul tău
și un lanț de aur la gâtul tău.
Ferirea de ispite
10Fiule, dacă niște păcătoși vor să te amăgească,
nu te#Gen. 39:7. Ps. 1:1. Efes. 5:11. lăsa câștigat de ei!
11Dacă-ți vor zice: „Vino cu noi!
Haidem să întindem curse, ca să vărsăm#Ier. 5:26. sânge,
să întindem fără temei lațuri celui nevinovat;
12haidem să-i înghițim de vii, ca Locuința morților,
și întregi, ca#Ps. 28:1; 143:7. pe cei ce se coboară în groapă;
13vom găsi tot felul de lucruri scumpe
și ne vom umple casele cu pradă;
14vei avea și tu partea ta la fel cu noi,
o pungă vom avea cu toții”,
15fiule, să nu pornești la#Ps. 1:1. Cap. 4:14. drum cu ei,
abate-ți#Ps. 119:101. piciorul de pe cărarea lor!
16Căci#Is. 59:7. Rom. 3:15. picioarele lor aleargă la rău
și se grăbesc să verse sânge.
17Dar degeaba se aruncă lațul
înaintea ochilor tuturor păsărilor,
18căci ei întind curse tocmai împotriva sângelui lor
și sufletului lor îi întind ei lațuri.
19Aceasta este soarta#Cap. 15:27. 1 Tim. 6:10. tuturor celor lacomi de câștig:
lăcomia aduce pierderea celor ce se dedau la ea.
Cei neascultători
20Înțelepciunea#Cap. 8:1; 9:3. Ioan 7:37. strigă pe ulițe,
își înalță glasul în piețe:
21strigă unde e zarva mai mare,
la porți, în cetate, își spune cuvintele ei:
22„Până când veți iubi prostia, proștilor?
Până când le va plăcea batjocoritorilor batjocura
și vor urî nebunii știința?
23Întoarceți-vă să ascultați mustrările mele!
Iată, voi turna#Ioel 2:28. duhul meu peste voi,
vă voi face cunoscute cuvintele mele…
24Fiindcă#Is. 65:12; 66:4. Ier. 7:13. Zah. 7:1. eu chem, și voi vă împotriviți,
fiindcă îmi întind mâna, și nimeni nu ia seama,
25fiindcă lepădați#Ps. 107:11. Vers. 30. Luca 7:3. toate sfaturile mele
și nu vă plac mustrările mele,
26de aceea și#Ps. 2:4. eu voi râde când veți fi în vreo nenorocire,
îmi voi bate joc de voi când vă va apuca groaza,
27când vă va apuca groaza ca#Cap. 10:24. o furtună
și când vă va învălui nenorocirea ca un vârtej,
când vor da peste voi necazul și strâmtorarea.
28Atunci#Iov 27:9; 35:12. Is. 1:15. Ier. 11:11; 14:12. Ezec. 8:18. Mica 3:4. Zah. 7:13. Iac. 4:3. mă vor chema, și nu voi răspunde;
mă vor căuta, și nu mă vor găsi.
29Pentru că au#Iov 21:14. Vers. 22. urât știința
și n-au ales#Ps. 119:173. frica de Domnul,
30pentru că n-au#Vers. 25. Ps. 81:11. iubit sfaturile mele
și au nesocotit toate mustrările mele,
31de aceea se vor hrăni#Iov 4:8. Cap. 14:14; 22:8. Is. 3:11. Ier. 6:19. cu rodul umbletelor lor
și se vor sătura cu sfaturile lor.
32Căci împotrivirea proștilor îi ucide
și liniștea nebunilor îi pierde,
33dar cel ce#Ps. 25:12,13. m-ascultă va locui fără grijă,
va trăi liniștit#Ps. 112:7. și fără să se teamă de vreun rău.”

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy