YouVersion Logo
Search Icon

Jɔn 3

3
1Ran de Parithai ee tɔ ɣɔn cɔl Nikodemo, ye bɛny de Judai. 2Go lɔ enɔŋ Yecu ne wɛɛric, ler ku yook, Ye Rabi, wɔ nyic yin ke yin e dupiony ci bɛn enɔŋ Nhialic. Acin ran leu kagɛiyeke ne luɔi ci man loi yin ke te ci Nhialic tɔ ke ye. 3Go Yecu dhuk, Ye yin ya yɔɔk neyic, Ya na ci raan bere dhieth, e kace ceŋ de Nhialic leu ne ŋem. 4Go Nikodemo thiec, Ye bi ran ci dit bɛr dhieth ade? Leu dhuk ne adhienh de manic ku bere dhieth? 5Go Yecu dhuk, Ye yin ya yɔɔk neyic, Ya na ci raan bi dhieth ne piu ku ne Jɔŋdit, e kace lɔ e ceŋ de Nhialicic bi leu. 6Ke ye dhieth ne riiŋ yenekee ya riiŋ, ku ke ye dhieth ne Jɔndit yenekee ya wei. 7Duɔne gai ne jam e jam an enhia, Ya yin bi bɛr dhiil ne dhiɛth. 8Yom ee put te ye tak, ku yin awuɔude piŋ, ku ye te yen bɛn ku te yen lɔ kuc: yeneka raan ebɛn, ran ye dhieth ne Jɔndit, ee yenya. 9Go Nikodemo gam, ku thiec, Ye bi ekene leu e ŋo? 10Go Yecu bɛr thiec, Ye yin ye dupiony de Yithrael ku kuc kaake wude? 11Yin ya yɔɔk neyic, Ya wɔ ye jam ne ka nyicukue, ku yuku kɔc lɛk ka cukke ŋem; ku we ce lekda ye gam. 12We ca lɛk ka ke piny nom, ku kaakɛnka ke gam, ku bak gam wuɔde te lɛk an week kanhial? 13Acin ran ci kan lɔ pan nhial, a ke yen man e bɔ piny nhial, ye Wen de raan ye tɔ pan nhial. 14Ku kacit man ɣɔn ci Mothe keroor jat nhial rokic, yenekee caŋ bene Wen de raan dhiɛl jat nhial: 15bi ran ye ye gam bi cuɔk ye thou, ku bi ya naŋ piir athɛɛr.
16Nhialic ee kɔc nhiar e piny nom, ku miɔc kɔc e Wantoŋden e bɔbei, bi ran ye ye gam bi cuɔk ye thou, ku bi ya naŋ piir athɛɛr. 17Nhialic ee ce Wende tuuc ne piny nom bi kɔc ke piny nom bi luɔkwei; ee tuc bi kɔc bi luɔk. 18Ran ye ye gam aci ye luɔkwei: ran ci ye ye gam aci thol ne lukwei, ne gam ken en gam ne rin ke Wantoŋ e bɔbei de Nhialic. 19Ku kene yenekee lukwei, ye ɣɛɛr ci bɛn ne piny nom, ku kɔc aanhiar cuɔl areet ne ɣɛɛr ne luɔi rɛɛcden yiki loi. 20Raan ebɛn ye kerac loi ee ɣɛɛr maan, ku ci ye bɛn enɔŋ ɣɛɛr, duɔke luɔide bi ya waai. 21Ku ran ye yic loi ee bɛn enɔŋ ɣɛɛr, bi luɔide ya nyuɔth, luɔi ye loi ne Nhialic.
22Na ci keekake thok ke Yecu lɔ piny de Judaya kene kɔcpiocke; ku ceŋ thin ke ke, ku ye kɔc baptith. 23Ku Jɔn ee ye kɔc baptith eya ne Ainon thiak e Thalim, ne tɔ e tɔ piu juec thin. Goki lɔ, ku ye ke baptith. 24Jɔn ee ŋot ke kene guɔ tau ɣon de dom e kɔc. 25Go kɔcpioc Jɔn ke ter kene Judai ne ke de waak. 26Goki lɔ enɔŋ Jɔn, ku yookki, Ya Rabi, ran waar tɔ ke yin ne Jordan kɔu lɔŋti, ran e yin duleŋde, ee kɔc baptith, ku kɔc kedhia aye lɔ enɔŋ yen. 27Go Jɔn jam, Ye kacin ke ye raan leu ne lɔm, te cene ye yin e nhial. 28Ku week, we ye duleekcie ne ke ya luel, Ya ɣan cie Kritho, ku an ee tuuce tueŋ ne enom. 29Ran nɔŋ nya, yenekee ran de thiek: ku mɛthe de ran thiek, ye kɔɔc ku piŋ, ee piɔu lɔyum areet ne ror de ran thiek: yene miɛtdien de piɔu ee jal ya yic. 30Abi ya lɔ ke dit, ku an bi ya lɔ ka koor.
31Yen man e bɔ nhial abi ya tɔ nhial ne kaŋ kedhia; yen man ye ke de piny ee ya ke de piny, ku ye jam ne ka ke piny: yen man e bɔ pan nhial abi ya tɔ nhial ne kaŋ kedhia. 32Ke ci ŋem ku piŋ, yeneka yen kɔc lɛk; ku kacin ran ye lekde gam. 33Ran ye lekde gam ee cin de adok taau, ye Nhialic ee yic. 34Yen man ci Nhialic tuɔc ee wel ke Nhialic luel: ku kacii ye yiɛn Jɔŋdit ne riɛm. 35Wun ee Wende nhiar, ku kee kaŋ tau e eciin kedhia. 36Ran ye Wa gam ee naŋ piir athɛɛr. Ran ci wel ke Wa ye loi aci piir bi ya ŋem: ku ɣok de Nhialic ee dhiac ke ye.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy