YouVersion Logo
Search Icon

Ioane 3

3
Ko Iēsū rāua ko Nīkōdemo
1Tē no'o ra tēta'i tangata nō te au Phārīsea, ko Nīkōdemo te ingoa, 'e tūtara aia nō te Ngāti Iūda, 2ko tei 'aere mai ki a Iēsū i te pō ra ē kua tuatua maira ki aia, “E Rabi, kua nakiro mātou ē, 'e Pū'āpi'i koe nō kō mai i te Atua ra, nō te mea, kāre rava e rauka i tēta'i 'ua atu tangata i te rave i tēianei au 'akairo tā'au e rave nei, māri rā tei aia te Atua.”
3Kua pa'u atura a Iēsū, nā kō atura ki aia, “Koia mou tāku e karanga atu ki a koe, kia kore tēta'i 'ua atu tangata e 'ānau 'aka'ou'ia ra,#3.3 'ānau 'aka'ou'ia ra: mē kāre, 'ānau'ia mei runga maira. kāre e rauka i aia i te kite i te bāsileia o te Atua.”
4Kua ui maira a Nīkōdemo ki aia, “'Akapē'ea e rauka ai i te tangata kia 'ānau'ia mē pakari aia? Ka rauka āinei i aia i te ō 'aka'ou ki roto i te kōpū o te metua va'ine, e 'ānau mai ei?”
5Kua pa'u atura a Iēsū, “Koia mou tāku e karanga atu ki a koe, kia kore tēta'i 'ua atu i 'ānau'ia mai mei roto mai i te vai ē te Vaerua, kāre e rauka i aia i te tomo ki roto i te bāsileia o te Atua. 6Ko tei 'ānau'ia mai mei roto mai i te kōpapa, 'e kōpapa ia; ko tei 'ānau'ia mai rā mei roto mai i te Vaerua, 'e vaerua ia. 7'Eia'a koe e ūmere, ko au i karanga atu ki a koe ē, ‘kia 'ānau 'aka'ou'ia kōtou e tikāi.’ 8Tē 'arara 'ua nei te matangi ki te ngā'i tāna e 'inangaro, ē tē 'akarongo nei kōtou i tōna 'aruru, inārā, kāre koe i kite i te ngā'i nō reira mai aia ra ē te ngā'i e 'aere'ia atu e ia ra. Pērā katoa te tangata tātakita'i tei 'ānau'ia mai mei roto mai i te Vaerua.”
9Kua ui maira a Nīkōdemo ki aia, nā kō maira, “'Akapē'ea e rauka ai i taua au mea kia tupu?”
10Kua pa'u atura a Iēsū, nā kō atura ki aia, “Ko te pū'āpi'i koe a tō Īserā'ela, ē kāre koe i kite i tēianei au mea? 11Koia mou tāku e karanga atu ki a koe, ko tā mātou i kite ra, tā mātou ia e tuatua nei ē tā mātou i 'ākara ra, tā mātou ia e 'akakite nei, kāre rā kōtou e 'āriki mai i tā mātou 'akakite'anga. 12Mē kore kōtou e 'irinaki i te au mea nō tēianei ao tāku e tuatua atu nei ki a kōtou, 'akapē'ea e 'irinaki ei kōtou kia tuatua atu au ki a kōtou i te au mea nō te rangi? 13Kāre rava tēta'i 'ua atu tangata i kake atu ki runga i te rangi, māri rā ko tei 'eke mai mei runga mai i te rangi ra, ko te Tamaiti a te Tangata nei.
14 # Num 21.9 “Ē mei a Mōse i 'akateitei i te 'ōvī i te mēdēbara ra, kia pērā katoa te Tamaiti a te Tangata nei i te 'akateitei'ia e tikāi, 15kia rauka mai i te tangata tātakita'i tei 'irinaki i aia te ora mutukore.
16“Kua aro'a mai 'oki te Atua i te ao nei kua tae roa mai ki te 'ōronga'anga mai i tāna Tamaiti 'ānau ta'i, kia kore e mate te tangata tātakita'i tei 'irinaki i aia, kia rauka rā i aia te ora mutukore. 17Nō te mea, kāre te Atua i tono mai i tāna Tamaiti ki te ao nei kia 'akavā mai i te ao nei, kia 'akaora'ia rā te ao nei e ia. 18Ko tei 'irinaki i aia ra, kāre ia e 'akavā'ia; ko tei kore rā i 'irinaki i aia, kua 'akavā takere'ia, nō te mea, kāre aia i 'irinaki i te ingoa o te Tamaiti 'ānau ta'i a te Atua ra. 19Tēia 'oki taua 'akavā'anga ra: ko te mārama kua tae mai ki te ao nei, inārā 'e ma'ata atu tō te tangata 'inangaro i te pōiri i tō te mārama, nō te mea, tē kino 'ua ra tā rātou au 'anga'anga. 20Nō te mea, ko tēta'i 'ua atu tangata tei rave i te kino ra, kua mākitakita anake ia i te mārama, ē kāre aia e 'aere mai ki te mārama kia kore tāna au 'anga'anga e kitea'ia. 21Ko tei 'ākono rā i te tuatua mou ra, ka 'aere mai aia ki te mārama kia 'akaāri'ia tāna 'anga'anga tei rave'ia nō te Atua.”
Ko Iēsū rāua ko Ioane
22Ē i muri akera, 'aere atura a Iēsū ma tāna au pipi ki te 'enua ko Iūdea, no'o atura i reira ma rātou katoa, e bāpetīto i'ora. 23Tē bāpetīto katoa ra 'oki a Ioane i Aino, i vaitata 'ua i Sālima, nō te mea, 'e ma'ata te vai i reira. Ē kua 'aere 'ua maira te tangata ē kua bāpetīto'ia 'ua i'ora. 24#Māt 14.3; Mār 6.17; Luk 3.19,20Kāre 'oki a Ioane i tīria'ia ake ki roto i te 'are 'āuri.
25Kua tupu te mārō'anga i rotopū i te au pipi a Ioane ē tēta'i Ngāti Iūda nō runga i te peu tāmā'anga. 26Ē kua 'aere atura rātou ki a Ioane ē kua karanga atura ki aia, “E Rabi, te tangata i no'o kōrua i tērā pae i Iōrīdāna ra, ko tā'au i 'akakite ra, inā, tē bāpetīto 'ua ra aia ē tē 'aere 'ua nei te kātoatoa ki aia.”
27Kua pa'u maira a Ioane, nā kō maira, “Kāre e rauka i te tangata i te 'āriki atu i tēta'i 'ua atu mea, māri rā ko tei 'ōronga'ia mai ki aia nō te rangi maira. 28#Ioa 1.20Ko kōtou 'ua'orāi tei riro 'ei au kite nōku, kua tuatua au ē, ‘Kāre au i te Mesia, ko au rā tei tonokia mai nā mua i aia.’ 29Ko te tāne 'ōu ra, te tangata ia nāna te va'ine; ko te 'oa rā o taua tāne 'ōu ra, ko tē no'o 'ua i te pae ē tē 'akarongo 'ua ki aia, 'e rekareka ma'ata tōna i te reo o te tāne 'ōu ra. Tēia tōku rekareka'anga kua 'aka'ope'ia. 30Kia tupu aia ki te ma'ata, kia iti mai au ra.”
Ko ia tei 'aere mai nō te rangi mai
31Ko tei 'aere mai mei runga maira, i runga ake aia i te tangata kātoatoa. Ko ia mei roto mai i te 'enua nei ra, nō te 'enua nei aia, ē tē tuatua nei aia ra nō te 'enua nei rāi. Ko tei 'aere mai mei te rangi mai, i runga ake aia i te tangata kātoatoa. 32Tē 'akakite nei aia i tāna i 'ākara ē tāna i 'akarongo ra; kāre rā 'e tangata e 'āriki mai i tāna 'akakite'anga. 33Ko tei 'āriki mai rā i tāna 'akakite'anga, kua 'akapāpū mai aia ē, 'e tuatua mou tā te Atua. 34Ko tā te Atua 'oki i tono maira, ko tā te Atua tuatua tāna e tuatua ra, nō te mea, kua 'ōronga mai te Atua i tōna Vaerua ma te kenakore. 35#Māt 11.27; Luk 10.22Tē 'akaperepere nei te Metua i te Tamaiti, ē kua tuku 'ua mai i te au mea katoa ki roto i tōna rima. 36Ko tei 'irinaki i te Tamaiti ra, 'e ora mutukore tōna; ko tei kore i 'irinaki i te Tamaiti ra, kāre aia e kite i te ora; tē no'o ra rāi 'oki te riri o te Atua i runga i aia.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy