YouVersion Logo
Search Icon

Zan 3

3
Zezi ek Nikodenm
1Ti annan en Farizyen ki ti apel Nikodenm. I ti en sef Zwif. 2En swar i ti vin kot Zezi. I ti dir li, “Met! Nou konnen ki ou en profeser anvoye par Bondye. Personn pa kapab fer sa bann siny ki ou pe fer, si Bondye pa avek li.”
3Zezi ti reponn li, “Mon dir ou, sa i laverite: Personn pa pou antre dan Rwayonm Bondye si i pa pas par en nouvo nesans.”
4Nikodenm ti demann li, “Ki mannyer en zonm i kapab pas par en nouvo nesans? Eski i kapab retourn dan vant son manman pour li ne en dezyenm fwa?”
5Zezi ti reponn li, “Mon dir ou, sa i laverite: Personn pa kapab antre dan Rwayonm Bondye si i pa ne par delo e par Lespri. 6En dimoun ki'n ne fizikman par en paran imen, i en imen. Me enn ki'n ne par Lespri, i spirityel. 7Pa bezwen etonnen si mon dir ou: Fodre ki i pas par en nouvo nesans.
8Divan i soufle kot i oule, e ou antann son tapaz; me ou pa konnen kote i sorti, ni kote i ale. Sanmenm ki arive kan en dimoun i'n ne par Lespri.”
9Nikodenm ti demande, “Ki mannyer sa i kapab arive?”
10Zezi ti reponn li, “Ou en profeser parmi pep Izrael e ou pa konpran sa bann keksoz? 11Mon pe dir ou, sa i laverite: Nou koz lo sa ki nou konnen, e rakont sa ki nou'n war; me zot pa aksepte nou temwannyaz. 12Si zot pa krwar mwan kan mon koz lo keksoz ki arive lo later, alor ki mannyer zot pou krwar kan mon anons zot keksoz ki ariv dan lesyel? 13Personn pa'n deza mont dan lesyel, eksepte Fis-de-Lonm ki'n desann sorti dan lesyel.
14Parey Moiz ti lev en serpan an bronz dan dezer#3.14 War Nm 21.9., Fis-de-Lonm i devre ganny leve dan sa menm fason, 15pour ki sa enn ki krwar dan li, ava ganny lavi eternel. 16Annefe, Bondye in telman kontan lemonn ki i'n donn son sel Garson, pour ki nenport ki, ki krwar dan li, pa pou mor, me i ava ganny lavi eternel. 17Bondye pa'n anvoy son Garson dan lemonn pour kondann lemonn, me pour ki par li, lemonn ava ganny sove.
18Tou dimoun ki krwar dan li, pa pou ganny kondannen. Me sa enn ki pa krwar, in deza ganny kondannen, akoz i pa'n krwar dan sel Garson Bondye. 19La ki mannyer Bondye pou pas son zizman: Lalimyer in vin dan lemonn, me akoz zot bann move aksyon, dimoun in pli kontan fernwanr. 20Annefe, sa enn ki fer sa ki mal, pa kontan lalimyer e i pa vin dan lalimyer, akoz i pa oule ki son move aksyon i ganny demaske.
21Me sa enn ki pratik sa ki vre, i vin dan lalimyer. Konmsa, lezot ava war klerman ki Bondye ki pous li fer sa bann aksyon.”
Zezi ek Zan
22Apre sa, Zezi ek son bann disip ti al dan rezyon Zide kot i ti reste avek zot e batiz dimoun#3.22 War 4.1-2.. 23Zan osi ti pe batiz dimoun Enon, pre avek Salim, akoz dan sa landrwa ti annan bokou delo. Alor, dimoun ti vin la pour zot ganny batize. 24Annefe, Zan pa ti'n ankor ganny met dan prizon#3.24 War Mat 14.3; Mrk 6.17; Lk 3.19-20..
25Sa letan, detrwa disip Zan ti pe diskit avek en Zwif lo size rityel pirifikasyon. 26Zot ti al kot Zan e dir li, “Met! Sa zonm ki ti avek ou lot kote larivyer Zourden, lo ki ou'n rann temwannyaz, i pe batize, e tou dimoun pe al kot li.”
27Zan ti reponn, “Personn pa kapab ganny nanryen si pa lesyel ki donn li. 28Zot menm, zot temwen ki mon ti dir: Pa mwan Kris; mon sa enn ki'n ganny anvoye devan li#3.28 War 1.20..
29Nouvel marye i pour nouvo marye. Me zanmi nouvo marye ki debout akote e ki ekout li, i annan gran lazwa pour antann son lavwa. Sa i donn mwan osi en lazwa konplet. 30Fodre ki i grandi e ki mwan mon diminyen.”
Sa Enn ki Sorti dan Lesyel
31“Sa enn ki sorti dan lesyel i pli gran ki tou. Sa enn ki sorti lo later i pour later e i koz lo bann keksoz later. Sa enn ki sorti dan lesyel i pli gran ki tou. 32I rakont sa ki i'n war e tande, me personn pa aksepte son mesaz. 33Sa enn ki aksepte son temwannyaz i sertifye ki Bondye i Laverite. 34Sa enn ki Bondye in anvoye, i koz Parol Bondye, akoz Bondye in donn li son Lespri annabondans. 35Papa i kontan son Garson e i'n met tou keksoz dan son lanmen. 36Sa enn ki krwar dan son Garson, i ganny lavi eternel. Sa enn ki pa obei son Garson pa pou ganny sa lavi, me i ekspoz li anba lakoler Bondye.”

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy