Search results for: psalm 103:3

 • PSALMS 55:22 (AFR83)

  Sy tong is gladder as botter, maar daar is oorlog in sy hart; sy woorde is so strelend soos olie, maar hulle is swaarde wat reg is om te steek.

 • PSALMS 139:24 (AFR83)

  Kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie en lei my op die beproefde pad!

 • PSALMS 27:14 (AFR83)

  Vertrou op die Here! Wees sterk en hou goeie moed! Ja, vertrou op die Here!

 • PSALMS 139:23 (AFR83)

  Deurgrond my, o God, deurgrond my hart, ondersoek my, sien tog my onrus raak.

 • PSALMS 51:12 (AFR83)

  Skep vir my 'n rein hart, o God, vernuwe my gees en maak my standvastig.

 • PSALMS 139:14 (AFR83)

  Ek wil U loof, want U het my op 'n wonderbaarlike wyse geskep. Wat U gedoen het, vervul my met verwondering. Dit weet ek seker:

 • PSALMS 37:4 (AFR83)

  Vind jou vreugde in die Here, en Hy sal jou gee wat jou hart begeer.

 • PSALMS 46:10 (AFR83)

  die oorloë oor die hele aarde laat Hy ophou, pyle en boë verbreek Hy, spiese slaan Hy stukkend, oorlogswaens verbrand Hy met vuur.

 • PSALMS 91:2 (AFR83)

  hy sê vir die Here: “U is my toevlug en my veilige vesting, my God op wie ek vertrou.”

 • PSALMS 91:1 (AFR83)

  Hy wat by die Allerhoogste skuiling vind en die beskerming van die Almagtige geniet,

 • PSALMS 37:5 (AFR83)

  Laat jou lewe aan die Here oor en vertrou op Hom; Hy sal sorg.

 • PSALMS 27:4 (AFR83)

  Net een ding het ek van die Here gevra en dit sal ek najaag: dat ek my hele lewe lank in sy huis mag woon om sy goedheid te belewe en daaroor na te dink in sy tempel.

 • PSALMS 51:10 (AFR83)

  Laat my weer blydskap en vreugde belewe. U het my verbrysel; laat my weer jubel.

 • PSALMS 1:2 (AFR83)

  maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind, dit dag en nag oordink.

 • PSALMS 23:3 (AFR83)

  Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy Naam.

 • PSALMS 23:1 (AFR83)

  'n Psalm van Dawid. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie.

 • PSALMS 23:4 (AFR83)

  Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In u hande is ek veilig.

 • PSALMS 1:1 (AFR83)

  Dit gaan goed met die mens wat nie die raad van goddeloses volg nie, nie met sondaars omgaan en met ligsinniges saamspan nie,

 • PSALMS 103:3 (AFR83)

  Dit is Hy wat al my sonde vergewe, wat al my siekte genees,

 • PSALMS 103:1 (AFR83)

  Van Dawid. Ek wil die Here loof, met alles wat in my is, wil ek sy heilige Naam loof.

 • PSALMS 103:2 (AFR83)

  Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie.

 • PSALMS 103:4 (AFR83)

  wat my red van die graf en my met liefde en ontferming kroon,

 • PSALMS 103:5 (AFR83)

  wat my die goeie in oorvloed laat geniet, my die jeugdige krag van die arend skenk.

 • PSALMS 103:6 (AFR83)

  Die Here laat geregtigheid en reg geskied aan almal wat verdruk word.

 • PSALMS 103:7 (AFR83)

  Aan Moses het Hy sy wil bekend gemaak, aan Israel wat Hy van plan was om te doen.