Invloed Kerk
Ingroepe | Geïnspireerde Gedagtes | Funksionele Geloof
Indien jy funksionele geloof wil bekom moet jy in beheer van jou gedagtes wees, want geloof word gemeet in jou gedagtes.
Locations & Times
Expand
  • Invloed Kerk
    1 Alibama St, West Acres, Mbombela, 1211, South Africa
    Wednesday 6:30 PM
Craig Groeschel – Your life is always moving in the direction of your strongest thoughts.
INGROEPE:
Indien iets vir jou uitgestaan het is jy welkom om dit te deel.

Wat dink jy van die stelling “Your life is always moving in the direction of your strongest thoughts.”

Neem jy elke gedagte gevange of neem elke gedagte jou gevange?
“I never saw a useful Christian who was not a student of the Bible.” —D. L. Moody
“If you are ignorant of God’s Word, you will always be ignorant of God’s will.” – Billy Graham
INGROEPE:
Indien iets vir jou uitgestaan het is jy welkom om dit te deel.

Wat dink jy van die stelling “If you are ignorant of God’s Word, you will always be ignorant of God’s will.”

In watter area van jou lewe moet jou denke vernuwe?
Kerk het ons geleer om te bid vir ‘n stoel, nie vir ‘n boom nie
INGROEPE:
Indien iets vir jou uitgestaan het is jy welkom om dit te deel.

Wat dink jy van die stelling “Kerk het ons geleer om te bid vir ‘n stoel, nie vir ‘n boom nie”

Lees Filippense 4:8-9 en deel finale gedagtes

Bid saam