Numeri 11 BDC [abbreviation] brought to you by [publisher] Learn more

Devotional

Versions

Cancel
 
11
Focul Domnului
1Poporul#Deut. 9:22. a cârtit în gura mare împotriva Domnului, zicând că-i merge rău. Când a auzit, Domnul S-a mâniat#Ps. 78:21.. S-a aprins#Lev. 10:2. Cap. 16:35. 2 Împ. 1:12. Ps. 106:18. între ei focul Domnului şi a mistuit o parte din marginea taberei. 2Poporul a strigat către Moise. Moise s-a rugat#Iac. 5:16. Domnului, şi focul s-a stins. 3Locului aceluia i-au pus numele Tabeera (Ardere), pentru că se aprinsese focul Domnului printre ei.
Prepeliţele
4Adunăturii#Exod 12:38. de oameni care se aflau în mijlocul lui Israel i-a venit poftă, ba chiar şi copiii lui Israel au început să plângă şi să zică: „Cine#Ps. 78:18; 106:14. 1 Cor. 10:6. ne va da carne să mâncăm? 5Ne aducem#Exod 10:3. aminte de peştii pe care-i mâncam în Egipt şi care nu ne costau nimic, de castraveţi, de pepeni, de praji, de ceapă şi de usturoi. 6Acum ni s-a uscat#Cap. 21:5. sufletul: nu mai este nimic! Ochii noştri nu văd decât mana aceasta.” 7Mana#Exod 16:14,31. semăna cu grăuntele de coriandru şi la vedere era ca bedelionul#Gen. 2:12.. 8Poporul se risipea şi o strângea, o măcina la râşniţă sau o pisa într-o piuă; o fierbea în oală şi făcea turte din ea. Mana avea gustul#Exod 16:31. unei turte făcute cu untdelemn. 9Când cădea roua#Exod 16:13,14. noaptea în tabără, cădea şi mana. 10Moise a auzit pe popor plângând, fiecare în familia lui şi la uşa cortului lui. Mânia#Ps. 78:21. Domnului s-a aprins cu tărie. Moise s-a întristat 11şi a zis#Deut. 1:12. Domnului: „Pentru ce mâhneşti Tu pe robul Tău şi pentru ce n-am căpătat eu trecere înaintea Ta, de ai pus peste mine sarcina acestui popor întreg? 12Oare eu am zămislit pe poporul acesta? Oare eu l-am născut, ca să-mi zici: ‘Poartă-l#Is. 40:11. la sânul tău, cum poartă doica#Is. 49:23. 1 Tes. 2:7. pe copil, până în ţara pe care ai jurat#Gen. 26:3; 50:24. Exod 13:5. părinţilor lui că i-o vei da’? 13De unde#Mat. 15:33. Marcu 8:4. să iau carne, ca să dau la tot poporul acesta? Căci ei plâng la mine, zicând: ‘Dă-ne carne ca să mâncăm!’ 14Eu#Exod 18:18. singur nu pot să port pe tot poporul acesta, căci este prea greu pentru mine. 15Decât să Te porţi aşa cu mine, mai bine omoară-mă#1 Împ. 19:4. Iona 4:3., Te rog, dacă mai am vreo trecere înaintea Ta, ca să nu-mi mai văd#Ţef. 3:15. nenorocirea.” 16Domnul a zis lui Moise: „Adună la Mine şaptezeci#Exod 24:1,9. de bărbaţi, dintre bătrânii lui Israel, din cei pe care-i cunoşti ca bătrâni ai poporului şi cu putere#Deut. 16:18. asupra lor; adu-i la cortul întâlnirii şi să se înfăţişeze acolo împreună cu tine. 17Eu#Vers. 25. Gen. 11:5. Gen. 18:21. Exod 19:20. Mă voi coborî şi îţi voi vorbi acolo; voi lua din duhul#1 Sam. 10:6. 2 Împ. 2:15. Neem. 9:20. Is. 44:3. Ioel 2:28. care este peste tine şi-l voi pune peste ei, ca să poarte împreună cu tine sarcina poporului şi să n-o porţi tu singur. 18Să spui poporului: ‘Sfinţiţi-vă#Exod 19:10. pentru mâine şi aveţi să mâncaţi carne, fiindcă aţi plâns în#Exod 16:7. auzul Domnului şi aţi zis: «Cine ne va da carne să mâncăm? Căci noi#Vers. 5. Fapte 7:39. o duceam bine în Egipt!» Domnul vă va da carne şi veţi mânca. 19Aveţi să mâncaţi carne nu o zi, nici două zile, nici cinci zile, nici zece zile, nici douăzeci de zile, 20ci o lună#Ps. 78:29; 106:15. întreagă, până vă va ieşi pe nări şi vă veţi scârbi de ea, pentru că n-aţi ascultat de Domnul care este în mijlocul vostru şi pentru că aţi plâns înaintea Lui, zicând: «Pentru ce#Cap. 21:5. am ieşit noi oare din Egipt?»’” 21Moise a zis: „Şase sute de mii de oameni care merg pe jos alcătuiesc poporul în mijlocul#Gen. 12:2. Exod 12:37; 38:26. Cap. 1:46. căruia sunt eu, şi Tu zici: ‘Le voi da carne şi vor mânca o lună întreagă!’ 22Putem tăia#2 Împ. 7:2. Mat. 15:33. Marcu 8:4. Ioan 6:7,9. oare atâtea oi şi atâţia boi, ca să ajungă? Sau nu cumva avem să prindem toţi peştii mării, ca să le ajungă?” 23Domnul a răspuns lui Moise: „Nu cumva#Is. 50:2; 59:1. s-a scurtat oare mâna Domnului? Vei vedea acum dacă ceea ce ţi-am spus se va#Cap. 23:19. Ezec. 12:25; 24:14. întâmpla sau nu.” 24Moise a ieşit şi a spus poporului cuvintele Domnului. A adunat#Vers. 16. şaptezeci de bărbaţi din bătrânii poporului şi i-a pus în jurul cortului. 25Domnul S-a coborât#Vers. 17. Cap. 12:5. în nor şi a vorbit lui Moise; a luat din duhul care era peste el şi l-a pus peste cei şaptezeci de bătrâni. Şi de îndată ce duhul s-a aşezat#2 Împ. 2:15. peste ei, au început să prorocească#1 Sam. 10:5,6,10; 19:20,21,23. Ioel 2:28. Fapte 2:17,18. 1 Cor. 14:1., dar după aceea n-au mai prorocit. 26Doi oameni, unul numit Eldad şi altul Medad, rămăseseră în tabără, şi duhul s-a aşezat şi peste ei, căci erau dintre cei scrişi, măcar că nu#1 Sam. 20:26. Ier. 36:5. se duseseră la cort. Şi au început să prorocească şi ei în tabără. 27Un tânăr a alergat şi a dat de ştire lui Moise, zicând: „Eldad şi Medad prorocesc în tabără.” 28Şi Iosua, fiul lui Nun, care slujea lui Moise din tinereţea lui, a luat cuvântul şi a zis: „Domnule Moise#Marcu 9:38. Luca 9:49. Ioan 3:26., opreşte-i.” 29Moise i-a răspuns: „Eşti gelos pentru mine? Să dea Dumnezeu#1 Cor. 14:5. ca tot poporul Domnului să fie alcătuit din proroci şi Domnul să-Şi pună Duhul Lui peste ei!” 30Apoi Moise s-a întors în tabără, el şi bătrânii lui Israel. 31Domnul a făcut să sufle de peste mare un vânt#Exod 16:13. Ps. 78:26-28; 105:40., care a adus prepeliţe şi le-a răspândit peste tabără cale cam de o zi într-o parte şi cale cam de o zi de cealaltă parte în jurul taberei. Aveau o înălţime de aproape doi coţi de la faţa pământului. 32În tot timpul zilei aceleia şi toată noaptea şi toată ziua următoare, poporul s-a sculat şi a strâns prepeliţe; cel ce strânsese cel mai puţin avea zece omeri. Ei şi le-au întins în jurul taberei. 33Pe când carnea#Ps. 78:30,31. era încă în dinţii lor, fără să fie mestecată, Domnul S-a aprins de mânie împotriva poporului şi Domnul a lovit poporul cu o urgie foarte mare. 34Au pus locului aceluia numele Chibrot-Hataava (Mormintele lăcomiei), pentru că acolo au îngropat pe poporul apucat de poftă. 35De la Chibrot-Hataava, poporul a plecat#Cap. 33:17. la Haţerot şi s-a oprit la Haţerot.