Versions

Cancel
 
5Men engelen tok til orde og sa til kvinnene: Frykt ikke! Jeg vet at dere søker Jesus, den korsfestede. #14:27. 28:10.