10
O braku i rastavi
1Isus ode iz Kafarnauma južnije, u judejski kraj te istočno od rijeke Jordana. I opet nagrne k njemu mnoštvo naroda te ih je po svojemu običaju poučavao. 2Dođu neki farizeji i upitaju ga pokušavajući ga zaskočiti: "Je li dopušteno mužu razvesti se od žene?" 3"Što je vam je o tome zapovjedio Mojsije?" upita ih Isus. 4"On je to dopustio", odgovore mu. "Rekao je da muž mora ženi samo napisati otpusnicu i može ju otpustiti." 5"Dopustio vam je to zbog vaše tvrdokornosti! 6Jer Bog ih je još na početku stvorenja stvorio 'muškim i ženskim'. 7'Čovjek će ostaviti oca i majku da bi se sjedinio sa svojom ženom, i njih će dvoje biti jedno tijelo.' 8Njih dvoje, prema tome, više nisu dva tijela, nego jedno. 9Neka dakle nijedan čovjek ne rastavlja one koje je Bog sjedinio!"
10Kad su bili u kući, učenici ga ponovno o tomu upitaju. 11On im reče: "Kad se muškarac rastavi od žene da bi se oženio drugom, čini preljub prema prvoj ženi. 12Rastavi li se žena od muža i preuda, ona također čini preljub."
Isus blagoslivlja djecu
13Isusu donesu djecu da ih dotakne i blagoslovi. Učenici su ih tjerali. 14Kad je Isus to vidio, razljutio se te im reče: "Pustite dječicu k meni i ne tjerajte ih jer takvima pripada Božje kraljevstvo. 15Zaista vam kažem, tko kraljevstvo Božje ne prihvati poput te dječice, nikada neće u njega ući!" 16Tada izgrli djecu i blagoslovi ih polažući na njih ruke.
Bogataš
17Dok se spremao na put, pritrči mu neki čovjek, klekne pred njega i upita ga: "Dobri učitelju, što moram učiniti da dobijem vječni život?" 18"Zašto me zoveš dobrim?" upita ga Isus. "Samo je Bog uistinu dobar. 19A zapovijedi znaš: ne ubij, ne čini preljub, ne ukradi, ne laži, ne varaj, poštuj oca i majku."
20"Gospodine, sve te zapovijedi držim još od mladosti", odgovori čovjek. 21Isus ga promotri i zavoli ga. "Još ti jedno nedostaje", reče mu, "idi i prodaj sve što imaš, a novac razdijeli siromasima pa ćeš steći blago na nebu. A onda dođi i slijedi me!" 22Čovjek se na te riječi snuždi i žalosno ode jer je bio vrlo bogat.
23Isus pogleda uokolo i reče učenicima: "Kako je teško bogatašima ući u kraljevstvo Božje!" 24Oni se na to silno iznenade. Isus nastavi: "Djeco draga, kako je teško ući u kraljevstvo Božje! 25Lakše bi devi bilo provući se kroz iglenu ušicu nego bogatašu ući u Božje kraljevstvo!"
26Učenici se zaprepaste. "Pa tko se onda uopće može spasiti?" pitali su. 27Isus ih pozorno pogleda pa reče: "Ljudima je to potpuno nemoguće, ali ne i Bogu. Jer Bogu je sve moguće!" 28Petar mu reče: "Mi smo se svega odrekli da bismo te slijedili." 29Isus odgovori: "Zaista vam kažem, nema takvoga tko se radi mene i radi Radosne vijesti odrekao kuće, braće, sestara, majke, oca, djece ili imanja, 30a da uz progonstvo neće već u ovome svijetu dobiti natrag stostruko: kuće, braću, sestre, majku, oca, djecu i imanja, a u budućemu svijetu i vječni život. 31Ali mnogi koji su sada prvi tada će biti na zadnjemu mjestu, a mnogi koje ovdje smatraju zadnjima ondje će biti najveći."
Isus ponovno naviješta svoju smrt
32Uspinjali su se prema Jeruzalemu. Isus je išao pred zaprepaštenim učenicima. Ljudi koji su ga slijedili bili su prestrašeni. Isus povede Dvanaestoricu na stranu i počne im još jedanput govoriti o onomu što mu se imalo dogoditi kad stignu u Jeruzalem. 33"Evo, stižemo u Jeruzalem", reče im. "Sina Čovječjega će izdati i predati svećeničkim glavarima i pismoznancima, koji će ga osuditi na smrt i predati Rimljanima. 34Rugat će mu se, popljuvati ga, bičevati i ubiti. Ali on će nakon tri dana uskrsnuti."
Isus poučava o služenju drugima
35Zatim mu priđu Jakov i Ivan, Zebedejevi sinovi, i potiho mu rekoše: "Učitelju, htjeli bismo da nam nešto učiniš." 36"A što?" upita ih Isus. 37"Dopusti nam, kad uđeš u svoju slavu, da sjedimo na počasnim mjestima do tebe, jedan s desne, a drugi s lijeve strane." 38"Ne znate što tražite!" odgovori im Isus. "Možete li piti iz gorke čaše iz koje ja trebam piti? Ili se krstiti krštenjem trpljenja kojim se ja moram krstiti?" 39"Možemo!" odgovore mu. A Isus im reče: "Da, pit ćete iz moje čaše i krstit ćete se mojim krštenjem, 40ali nije na meni da određujem tko će sjediti zdesna ili slijeva do mene. Ta mjesta pripadaju onima za koje su određena."
41Kad su to čula ostala desetorica učenika, naljute se na Jakova i Ivana. 42Zato ih Isus dozove k sebi i reče: "Vi znate da vladari svijeta okrutno postupaju s narodom i da moćnici nad njim vladaju stegom. 43Ali neka među vama ne bude tako. Naprotiv, tko želi biti najveći među vama, neka vam bude sluga. 44Tko želi biti najveći od svih, neka vam svima bude robom. 45Jer ni Sin Čovječji nije došao da mu služe, već da on služi drugima i dade svoj život kao otkupninu za mnoge!"
Isus vraća vid Bartimeju
46Stigli su tako u Jerihon. Kad je Isus izlazio iz Jerihona u pratnji učenika i velikog mnoštva, pokraj puta sjedio je slijepi prosjak Bartimej, Timejev sin. 47Kad je čuo da je stigao Isus iz Nazareta, počeo je vikati: "Isuse, sine Davidov, smiluj mi se!"
48Mnogi su ga korili i opominjali ga da ušuti, ali on počne još jače vikati: "Sine Davidov, smiluj mi se!" 49Kad Isus to začuje, zaustavi se i reče: "Recite mu da priđe."
Oni pozovu slijepca. "Samo hrabro!" kazaše mu. "Hajde, zove te!" 50Bartimej zbaci sa sebe ogrtač, skoči i pritrči Isusu.
51"Što želiš da učinim?" upita ga Isus.
"Učitelju," reče slijepac, "učini da progledam!" 52"Hajde", odgovori mu Isus. "Tvoja te je vjera iscijelila." Slijepac smjesta progleda i krene cestom za Isusom.
Loading reference in secondary version...

Croatian New Testament (Knijga O Kristu)
Copyright © 1982, 1992, 2000 by Biblica, Inc.®
Used by permission. All rights reserved worldwide.