Parallel
1
Поздрав и благослов
1 # Деян. 16:1-3 Павел, по Божия воля апостол на Иисус Христос, и брат Тимотей 2до вярващите в Колоса, които са верни братя в името на Христос: благодат и мир на вас от Бога, нашия Отец, и от Господ Иисус Христос#1:2 В някои ръкописи липсва: „и от Господ Иисус Христос“..
Благодарност към Бога за колосяните
3 # Еф. 1:15-16; Флм. 4 Благодарим на Бога и Отец на нашия Господ Иисус Христос винаги, когато се молим за вас, 4понеже чухме за вашата вяра в Иисус Христос и за любовта ви към всички вярващи, 5#Еф. 1:13заради надеждата, която ви е отредена на небесата. За нея вие по-преди чухте от истинското слово на благовестието, 6което стигна до вас: то принася плод и расте по цял свят, както и между вас от деня, когато чухте и познахте истински Божията благодат, 7#Кол. 4:12; Флм. 23както се и научихте от Епафрас, нашия възлюбен сътрудник, който е за вас#1:7 В някои ръкописи: „нас.“ верен Христов служител 8и ни извести за вашата любов, дадена от Духа.
Молитвата на апостола за колосяните
9Затова и ние не преставаме да се молим за вас от деня, когато чухме това, и да молим от Бога да се изпълните с познание на волята Му в пълна премъдрост и духовно разбиране, 10#1 Сол. 2:12та да постъпвате достойно за Господа, напълно според Неговата воля. Принасяйте плодове от добри дела и се усъвършенствайте в познаването на Бога, 11#Еф. 3:16като се укрепвате с цялата сила на Неговата величествена мощ за съвършено търпение и постоянство, като с радост 12#Деян. 26:18благодарите на Бога и#1:12 В някои ръкописи липсва: „Бога и“ Отец, Който ни#1:12 В някои ръкописи: „ви.“ удостои да участваме в наследството на светиите#1:12 Букв. светии. в светлината, 13избави ни от властта на тъмнината и ни пресели в царството на възлюбения Си Син. 14#Еф. 1:7Чрез Него ние имаме изкупление#1:14 В някои ръкописи е добавено: „чрез кръвта Му“ (ср. Еф. 1:7). – прошка на греховете.
Възхвала на величието на Иисус Христос
15 # 2 Кор. 4:4 Той е образ на невидимия Бог, роден преди всяко творение, 16#Йн. 1:3; Еф. 1:9-10понеже чрез Него е създадено всичко на небесата и на земята: видимо и невидимо; било престоли, било господства, било началства, било власти – всичко чрез Него и за Него е сътворено. 17Той е преди всичко и всичко чрез Него се крепи. 18#Рим. 8:29; 1 Кор. 15:20; Еф. 1:22-23И Той е глава на тялото, тоест на църквата; Той е началото, първороден сред мъртвите, за да има във всичко първенство. 19#2 Кор. 5:19#Кол. 2:9Защото Отец благоволи у Него да се всели цялата божествена пълнота 20#Еф. 2:16и чрез Него да примири със Себе Си всичко, било земно, било небесно, като въдвори мир чрез Неговата кръв, пролята на кръста.
21 # Еф. 4:17-18 Също и вас, които някога бяхте чужди на Бога и Негови врагове поради разположение към лоши дела, 22сега Той ви примири чрез смъртта на Своето тленно тяло, за да ви представи святи, непорочни и безукорни пред Себе Си. 23#Мк. 16:15; Еф. 3:7,17Вие само трябва да пребъдвате във вярата твърди и непоклатими и да не се поколебаете в надеждата на проповядваното на всяко поднебесно творение благовестие, което чухте и на което аз, Павел, станах служител.
Служението на апостола
24 # 2 Кор. 12:10; Еф. 3:13 Сега се радвам в страданията си за вас и допълвам недостига от Христови мъки в моето тяло заради Неговото тяло, което е църквата, 25#Еф. 3:4-9на която аз станах служител по Божие поръчение, което ми бе възложено заради вас – да възвестявам Божието слово в пълнота, 26#Рим. 16:25което е тайната, скрита от векове и от поколения, а сега открита на вярващите в Него. 27На тях Бог пожела да разкрие какво е богатството на тази славна тайна сред езичниците – именно, че във вас е Христос, упованието за славата. 28Него ние възвестяваме, като наставляваме всички хора и ги поучаваме с цялата мъдрост, която ни е дадена, за да ги представим всички съвършени чрез Иисус#1:28 В някои ръкописи липсва: „Иисус“. Христос. 29За това се трудя и се подвизавам според Неговата сила, която мощно действа в мене.