9Silotan ko usab nianang adlawa ang tanan nga miapil sa mga seremonya sa mga wala makaila kanako + 1:9a miapil . . . makaila kanako: Sa literal, milakang sa tumbanan sa pultahan.ug ang nagapuno sa balay sa ilang agalon + 1:9b sa balay sa ilang agalon: o kahasa templo sa ilang dios.sa mga butang nga nakuha pinaagi sa pagpangdaog-daog ug pagpanikas.

Read ZEFANIA 1

Cebuano New Testament (Ang Pulong Sa Dios)
Copyright © 1988, 2001 by Biblica, Inc.®
Used by Permission. All rights reserved worldwide.