Versions

Cancel
 
9ug ang ilang mga pako nag-abot. Dungan silang manglupad bisan asa paingon nga walay lingi-lingi.