9Busa sa pagkasayod namo niini, kanunay kaming nagaampo alang kaninyo. Nagahangyo kami sa Dios nga ang iyang Espiritu mohatag kaninyo sa tanang kaalam ug pagsabot aron masayran ninyo sa hingpit kon unsa ang iyang kabubut-on alang kaninyo.

Read COLOSAS 1

Cebuano New Testament (Ang Pulong Sa Dios)
Copyright © 1988, 2001 by Biblica, Inc.®
Used by Permission. All rights reserved worldwide.