9Unya gipaadto sa hari ngadto kang Elias ang usa ka opisyal, + 1:9 opisyal: o,kapitan. Mao usab sa bersikulo 10, 11, 13. uban sa iyang 50 ka mga tawo. Naabtan sa opisyal si Elias nga naglingkod ibabaw sa bungtod. Giingnan niya kini,

Read 2 HARI 1

Cebuano New Testament (Ang Pulong Sa Dios)
Copyright © 1988, 2001 by Biblica, Inc.®
Used by Permission. All rights reserved worldwide.