9-10add Usa ka higayon, pagkahuman nilag pangaon didto sa Shilo, miadto si Hana sa balay sand Ginooug nag-ampo nga nagahilak kay labihan gayod ang kaguol nga iyang gibati. Nagalingkod niadto ang pari nga si Eli duol sa pultahan sa balay sa Ginoo.

Read 1 SAMUEL 1

Cebuano New Testament (Ang Pulong Sa Dios)
Copyright © 1988, 2001 by Biblica, Inc.®
Used by Permission. All rights reserved worldwide.