6Moet my nie so aankyk omdat ek donker is nie,omdat die son my gebrand het nie:my broers het my so bruin laat brand,hulle het my die wingerde laat oppas;ek kon my eie wingerd, myself, nie versorg nie.

Read HOOGLIED 1