Versions

Cancel
 
6Isai was die vader van koning Dawid.Dawid was die vader van Salomo by die vrou van Urija;