Versions

Cancel
 
6En wanneer God die Eersgeborene in die wêreld inbring, sê Hy:“Al die engele van God moet Hom aanbid.”