Versions

Cancel
 
6Toe het God gesê: “Laat daar 'n gewelf wees tussen die waters om die waters van mekaar te skei.”