Versions

Cancel
 
6Met verloop van tyd het hy en al sy broers, daardie hele geslag, gesterwe.