Parallel
30
1Toe Ragel merk dat sy nie vir Jakob kinders in die wêreld bring nie, het sy jaloers geword op haar suster. Ragel het vir Jakob gesê: “Gee vir my seuns, anders sterf ek.”
2Jakob het hom vererg vir Ragel en vir haar gevra: “Kan ek God se werk oorneem? Dit is Hy wat sorg dat jy nie swanger word nie.”
3Ragel het vir hom gesê: “Hier is my slavin Bilha. Hou gemeenskap met haar sodat sy haar kind op my knieë in die wêreld kan bring en ek deur haar 'n kind kan hê.”
4Ragel het vir Bilha aan Jakob gegee as vrou en hy het met haar gemeenskap gehad. 5Sy het swanger geword en vir Jakob 'n seun in die wêreld gebring. 6Toe sê Ragel: “God het in my guns uitspraak gelewer, Hy het my gebed verhoor en vir my 'n seun gegee.” Daarom het sy hom Dan#Die naam Dan hou verband met die Hebreeuse woord vir “in my guns uitspraak gelewer”. genoem. 7Bilha die slavin van Ragel het weer swanger geword en 'n tweede seun vir Jakob in die wêreld gebring. 8Ragel het toe gesê: “Ek was in 'n bitter swaar stryd gewikkel met my suster, maar ek het gewen.”
Toe noem sy die seun Naftali#Die naam Naftali hou verband met die Hebreeuse woorde vir “ek was in 'n bitter swaar stryd gewikkel”..
9Toe Lea besef sy bring nie meer kinders in die wêreld nie, het sy haar slavin Silpa gevat en vir Jakob gegee as vrou. 10Sy het vir hom 'n seun in die wêreld gebring, 11en Lea het gesê: “Nou is ek gelukkig!”
Sy het die seun Gad#Die naam Gad hou verband met die Hebreeuse woord vir “gelukkig”. genoem. 12Daarna het Lea se slavin Silpa 'n tweede seun vir Jakob in die wêreld gebring, 13en Lea het gesê: “Hoe gelukkig is ek. Die vrouens sal my Die Gelukkige noem!”
Toe noem sy die seun Aser#Die naam Aser hou verband met die Hebreeuse woord vir “gelukkig”..
14Op 'n keer het Ruben in die oestyd veld toe gegaan en liefdesappels gepluk. Hy het dit vir sy ma Lea gebring. Ragel het vir haar gesê: “Gee vir my van die liefdesappels wat jou seun gebring het.”
15Toe vra Lea vir haar: “Is jy nie daarmee tevrede dat jy my man gevat het nie? Wil jy nou nog ook die liefdesappels vat wat my seun gebring het?”
Daarop het Ragel geantwoord: “In ruil daarvoor mag Jakob vannag by jou slaap.”
16Toe Jakob die aand van die veld af kom, gaan Lea hom tegemoet en sê vir hom: “Jy moet na my toe kom, want om jou te kry, het ek die volle prys betaal met die liefdesappels wat my seun gebring het.” Daardie nag het Jakob toe by haar geslaap. 17God het Lea se gebed verhoor, en sy het swanger geword en 'n vyfde seun vir Jakob in die wêreld gebring. 18Sy het gesê: “God het my 'n loon gegee omdat ek my slavin aan my man gegee het.”
Toe noem sy die seun Issaskar#Die naam Issaskar hou verband met die Hebreeuse woord vir “loon” in vers 18..
19Lea het weer swanger geword en 'n sesde seun vir Jakob in die wêreld gebring. 20Toe sê sy: “God het hierdie keer 'n mooi geskenk aan my gegee. Nou sal my man by my bly, want ek het ses seuns vir hom in die wêreld gebring.” Toe noem sy die seun Sebulon#Die naam Sebulon hou verband met die Hebreeuse woord vir “bly by”..
21Daarna het sy 'n dogter in die wêreld gebring en haar Dina genoem.
22God het op Ragel ag geslaan en haar gebed verhoor. Hy het haar nie langer kinderloos gelaat nie. 23Sy het swanger geword en 'n seun in die wêreld gebring en toe sê sy: “God het my skande weggeneem.”
24Toe noem sy die seun Josef#Die naam Josef hou verband met die Hebreeuse woord wat hier met “nog gee” vertaal is., “want,” het sy gesê, “die Here sal my nog 'n seun gee.”
Laban bedrieg vir Jakob
25Nadat Ragel vir Josef in die wêreld gebring het, het Jakob vir Laban gesê: “Laat my trek. Ek wil na my geboorteland toe gaan. 26Gee my nou my vrouens en kinders vir wie ek by u gewerk het, want ek wil weggaan. U weet hoe goed ek vir u gewerk het.”
27Maar Laban het vir hom gesê: “Dink tog aan wat jy vir my beteken. Ek het die tekens gelees en agtergekom dat die Here my seën om jou ontwil.” 28Verder het Laban vir Jakob gesê: “Stel self jou loon vas, en ek betaal jou dit om vir my te werk.”
29Daarop sê Jakob vir hom: “U weet hoe ek vir u gewerk het, en hoe dit met u kudde gegaan het terwyl hulle by my was. 30Die bietjie wat u gehad het voor ek gekom het, het baie geword, want die Here het u geseën vandat ek by u gekom het. Wanneer sal ek vir my huis kan begin werk?”
31Toe vra Laban: “Wat moet ek jou betaal?” en Jakob antwoord: “U hoef my niks te betaal nie. Ek sal weer u kleinvee oppas as u my dit wil laat doen. 32Ek sal vandag al u kleinvee deurgaan om al die gestreepte en bont skaaplammers en al die swart skape en die bont en gestreepte bokke af te keer. Dit sal my betaling wees. 33Wanneer u dan eendag kom kyk na wat ek by u verdien het, sal dit duidelik wees of ek eerlik was of nie: alles onder my bokke wat nie gestreep of bont is nie, en al die skape wat nie swart is nie, sal vee wees wat ek gesteel het.”
34Laban het geantwoord: “Goed! Laat dit wees soos jy gesê het.”
35Maar dieselfde dag nog het Laban al die gevlekte en bont bokramme en al die gestreepte en bont bokooie afgekeer en ook alles waaraan iets wits#Die Hebreeuse woord vir “wit” herinner aan die woord vir “populier” in vers 37 en aan die naam Laban. was en al die swart skape, en dit alles onder die sorg geplaas van sy seuns. 36Hy het hierdie trop van hom op 'n afstand van drie dae se trek van Jakob af laat oppas. Jakob self het Laban se ander vee opgepas.
37Jakob het toe jong lote van populiere, amandels en plataanbome gevat en stroke daarvan afgeskil, sodat daar wit strepe op die lote was. 38Hy het die lote wat hy so afgeskil het, in die waterkrippe gesit, reg voor die kleinvee waar hulle kom suip het. Wanneer die ooie dan op hitte kom en kom suip, 39is hulle by die lote gedek en het hulle gevlekte en gestreepte en bont lammers gekry. 40Jakob het die skape uitgekeer en hulle laat kyk in die rigting van die gevlekte en swart vee van Laban. So het Jakob vir hom sy eie kuddes opgebou en hy het hulle nie by Laban se kleinvee laat kom nie. 41Wanneer die sterk diere gedek moes word, het Jakob die lote voor hulle in die krippe gesit sodat hulle by die lote gedek kon word. 42Maar hy het nie die lote by die swak diere gesit nie. So het dit gekom dat Laban die swakkes gekry het en Jakob die sterkes. 43Die man het al hoe ryker geword. Hy het baie kleinvee, slavinne, slawe, kamele en donkies gehad.