38
1’n Dawidspsalm wat jou help om oor die lewe te dink
2Here, moet tog nie aanhou om my te straf as U kwaad is nie.
Moet my nie in u woede seermaak nie.
3U het my onderstebo geloop. Ek ly verskriklik.
4Ek is baie siek omdat U vir my kwaad was.
Die verkeerde dinge wat ek gedoen het, laat my gesondheid ingee.
5My sondes word te veel vir my.
Ek kan hierdie las nie meer dra nie. Dis te swaar vir my.
6My siekte maak dat ek ander mense van my af wegstoot.
Dit het gebeur omdat ek dom dinge aangevang het.
7Ek kan nie eens meer regop staan nie.
My liggaam is skeef en krom. Heeldag loop ek en huil. Ek treur.
8My lyf bewe van die koors. Daar is nie meer ’n plek op my lyf wat gesond is nie. 9My krag is op! Ek is platgeslaan.
My liggaam ruk soos my hart van ontsteltenis klop. Ek skree van die pyn.
10Here, U weet wat ek graag wil hê!
Wat ek van U afsmeek, is geen geheim nie.
11Daar’s nie ’n sprankie hoop meer in my oor nie. Alles lyk donker.
12My siekte maak dat my vriende en familie nie meer na my toe wil kom nie. Hulle bly ver weg van my.
13Daar is mense wat wil hê ek moet doodgaan. Ander wil hê ’n ramp moet my tref.
Hulle maak oneerlike planne teen my. Hulle versprei leuens oor my. Hulle wens dat ek sal val en bly lê.
14Maar ek hou my doof. Ek hou my mond en sê niks.
15Ja, ek maak of ek daardie spul glad nie hoor nie.
Ek praat nie ’n woord met hulle nie.
16Ek wag dat U my moet help. Ek vertrou op U.
U sal my antwoord, Here, my God.
17Gee tog dat hulle nie bly is oor my lyding nie.
As ek tot ’n val kom, is hulle baie bly daaroor. Hulle dink hulle is beter as ek.
18Nou kan ek dit nie meer uithou nie, Here! Ek gaan val.
Daar is nie ’n oomblik dat my liggaam nie vol pyn is nie.
19Al my verkeerde dade kom erken ek voor U.
Dit pla my dat ek soveel lelike dinge gedoen het.
20Dit gaan goed met die mense wat my haat. Daar is so baie van hulle.
Hulle haat my sonder rede.
21As ek goed aan hulle doen, steek hulle my in die rug.
Hulle spoeg op my omdat ek graag goeie dinge vir ander mense doen.
22U moet my nie nou alleen los nie, Here! My God, bly by my!
Moenie ver weg bly staan nie!
23Kom help my tog gou, Here.
U is die Een wat my red.
Loading reference in secondary version...
2002. Gebruik met toestemming van Christelike Uitgewersmaatskappy,Posbus 1599, Vereeniging, 1930. Alle regte voorbehou.