3 # Job 38:2 Wie verberg die raadsbesluit daar sonder kennis? So het ek dan gespreek sonder om te verstaan, #Ps. 40:6|NoBook| 131:1|NoBook| 139:6dinge te wonderbaar vir my, wat ek nie begryp nie.

Read JOB 42