Versions

Cancel
 
5Versier jou tog met heerlikheid en hoogheid, en #Ps. 93:1|NoBook| 104:1beklee jou met majesteit en glorie!