27 # Lk. 24:36Joh. 20:19 Vrede laat Ek vir julle na, #Joh. 16:33Filip. 4:7Kol. 3:15my vrede gee Ek aan julle; nie soos die wêreld gee, gee Ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie.

Read JOHANNES 14