2en #Mt. 3:16Joh. 3:34op Hom sal die Gees van die Here rus, #Deut. 34:9die Gees van wysheid en verstand, die Gees van raad en sterkte, die Gees van kennis en van die vrees van die Here.

Read JESAJA 11