Versions

Cancel
 
32Maar wees #Kol. 3:12 ensvriendelik en vol ontferming teenoor mekaar; #Mt. 6:14vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergewe het.