Versions

Cancel
 
12 # Joh. 3:15|NoBook| 5:24|NoBook| 6:40 Hy wat die Seun het, het die lewe; wie die Seun van God nie het nie, het nie die lewe nie.