Versions

Cancel
 
4Tura Esrom Araman yajutmarmiayi. Tura Aram Aminadaban yajutmarmiayi. Tura Aminadab Naasónkan yajutmarmiayi. Tura Naasón Salmónkan yajutmarmiayi.

Achuar-Shiwiar - 1994 Edition (NT)