1 Timoteo 6:12 RTPV05 [abbreviation] brought to you by [publisher] Learn more

Devotional

Versions

Cancel
 
12Ipaglaban mo nang puspusan ang pananampalataya. Panghawakan mong mabuti ang buhay na walang hanggan, dahil diyan ka tinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harap ng maraming saksi ang iyong pananalig kay Cristo.