Versions

Cancel
 
28Түүнээс нэг талантыг авч арван таланттай хүнд өг.