Versions

Cancel
 
25Би айсан тул явж таны талантыг газарт нуучихсан. Хар, таны юм энэ байна” гэв.