Parallel
21
L’ofrena d’una viuda pobra
(Mc 12,41-44)
1Llavors Jesús alçà la vista i veié gent rica que tirava les seves ofrenes a la sala del tresor.#x 2Va veure també una viuda molt pobra que hi tirava dues petites monedes de coure,#x 3i digué:
– Us asseguro amb tota veritat que aquesta viuda pobra ha tirat més que tots els altres. 4Tots aquests han donat com a ofrena el que els sobrava; ella, en canvi, ha donat el que necessitava, tot el que tenia per a viure.#x
Jesús anuncia la destrucció del temple
(Mt 24,1-2; Mc 13,1-2)
5Alguns parlaven del temple i de com estava decorat amb pedres magnífiques i amb ofrenes votives. Jesús digué:
6– De tot això que contempleu, vindran dies que no en quedarà pedra sobre pedra:#x tot serà destruït.
Començament de les calamitats
(Mt 24,3-14; Mc 13,3-13)
7Llavors li preguntaren:
– Mestre, ¿quan passarà tot això i quin serà el senyal que està a punt de succeir?
8Ell digué:
– Estigueu alerta, no us deixeu enganyar. En vindran molts que es valdran del meu nom i diran: “Sóc jo”, i també: “El temps s’acosta.” No aneu darrere d’ells.#x 9Quan sentireu parlar de guerres i de revoltes, no us espanteu: cal que això succeeixi primer, però la fi no vindrà de seguida.#x
10Després els va dir:#x
– Un poble s’alçarà contra un altre poble, i un regne contra un altre regne; 11hi haurà grans terratrèmols i pertot arreu fams i pestes, fets espantosos i grans senyals al cel.#x
12»Però abans de tot això us agafaran i us perseguiran; us portaran a les sinagogues i a les presons i us faran comparèixer davant els reis i els governadors per causa del meu nom.#x 13Serà una ocasió de donar testimoni.#x 14Estigueu decidits a no preparar-vos la defensa: 15jo mateix us donaré una eloqüència i una saviesa que cap dels vostres adversaris no serà capaç de resistir o de contradir.#x 16Sereu traïts fins i tot pels vostres pares, germans, parents i amics, i en mataran alguns de vosaltres.#x 17Tothom us odiarà per causa del meu nom.#x 18Però no es perdrà ni un sol cabell del vostre cap.#x 19Amb la vostra perseverança salvareu la vida.#x
La gran tribulació
(Mt 24,15-21; Mc 13,14-19)
20»Quan veureu que les legions encerclen Jerusalem, sapigueu que s’acosta la seva devastació.#x 21Llavors, els qui es trobin a Judea, que fugin a les muntanyes; els qui siguin dintre la ciutat, que l’abandonin, i els qui es trobin al camp, que no entrin a la ciutat,#x 22perquè haurà vingut el temps de donar comptes, i tot allò que diuen les Escriptures es complirà.#x 23Ai de les qui esperin un fill o el criïn aquells dies! Perquè caurà una gran calamitat sobre el país#x i s’estendrà la indignació contra aquest poble:#x 24cauran víctimes de l’espasa o seran enduts captius per totes les nacions, i Jerusalem serà trepitjada pels pagans, fins que el temps dels pagans s’haurà complert.#x
La vinguda del Fill de l’home
(Mt 24,29-31; Mc 13,24-27)
25»Després#x hi haurà senyals en el sol, la lluna i les estrelles.#x A la terra, les nacions viuran amb angoixa, alarmades pel bramul de la mar i per les onades embravides.#x 26La gent defallirà de por i d’ansietat pel que succeirà arreu de la terra, perquè fins i tot els estols celestials trontollaran.#x 27Llavors veuran el Fill de l’home venint en un núvol amb gran poder i majestat.#x 28Quan tot això comenci a succeir, redreceu-vos i alceu el cap, que el vostre alliberament s’acosta.#x
La lliçó de la figuera
(Mt 24,32-35; Mc 13,28-31)
29Els digué una paràbola:
– Mireu la figuera i els altres arbres: 30quan veieu que comencen a brotar, coneixeu que l’estiu ja és a prop. 31Igualment, quan veureu que succeeix tot això, sapigueu que és a prop el Regne de Déu. 32En veritat us dic que no passarà aquesta generació sense que tot això hagi succeït.#x 33El cel i la terra passaran, però les meves paraules no passaran.#x
Exhortació a vetllar
34»Vosaltres estigueu alerta: que l’excés de menjar o l’embriaguesa o les preocupacions de la vida no afeixuguin el vostre cor,#x perquè de cop i volta, com un llaç, us trobaríeu a sobre aquell dia,#x 35que caurà sobre tots els habitants de la terra. 36Vetlleu, doncs, i pregueu en tot moment#x perquè pugueu escapar-vos de tot això que ha de succeir i presentar-vos sense temor davant el Fill de l’home.#x
37De dia, Jesús ensenyava en el temple, però després sortia per passar la nit a la muntanya anomenada de les Oliveres. 38I, de bon matí, tot el poble es reunia amb ell al temple per escoltar-lo.#x