Lluc 2
BCI

Lluc 2

2
Naixement i circumcisió de Jesús
1Per aquells dies sortí un edicte de Cèsar August#x ordenant que es fes el cens de tot l’imperi. 2Aquest cens va ser anterior al que es féu quan Quirini era governador de Síria.#x 3Tothom anava a inscriure’s, cadascú a la seva població. 4També Josep va pujar de Galilea, del poble de Natzaret, a Judea, al poble de David, que es diu Betlem,#x perquè era de la casa i la família de David. 5Josep havia d’inscriure’s juntament amb Maria, que estava compromesa amb ell en matrimoni.#x Maria esperava un fill.
6Mentre eren allà, se li van complir els dies 7i va infantar el seu fill primogènit; el va faixar amb bolquers i el posà en una menjadora, perquè no hi havia lloc per a ells a la sala de l’hostal.#x
8A la mateixa contrada hi havia uns pastors#x que vivien al ras i de nit es rellevaven per guardar el seu ramat. 9Un àngel del Senyor se’ls presentà i la glòria del Senyor els envoltà de llum. Ells es van espantar molt. 10Però l’àngel els digué:
– No tingueu por. Us anuncio una bona nova que portarà a tot el poble una gran alegria: 11avui, a la ciutat de David, us ha nascut un salvador,#x que és el Messies,#x el Senyor.#x 12Això us servirà de senyal: trobareu un infant faixat amb bolquers i posat en una menjadora.
13I de sobte s’uní a l’àngel un estol dels exèrcits celestials que lloava Déu cantant:
14– Glòria a Déu a dalt del cel, i a la terra pau#x als homes que ell estima.#x
15Quan els àngels els deixaren i se’n tornaren cap al cel, els pastors es deien entre ells:
– Anem a Betlem a veure això que ha passat i que el Senyor ens ha fet saber.
16Hi anaren, doncs, de pressa i trobaren Maria i Josep, amb el nen posat a la menjadora. 17En veure-ho, van contar el que els havien anunciat d’aquell infant. 18Tothom qui ho sentia quedava meravellat del que explicaven els pastors. 19Maria guardava tot això en el seu cor i ho meditava.#x 20Després els pastors se’n tornaren, glorificant Déu i lloant-lo pel que havien vist i sentit: tot ho van trobar tal com els ho havien anunciat.
21Quan van complir-se els vuit dies i hagueren de circumcidar l’infant,#x li van posar el nom de Jesús; era el nom que havia indicat l’àngel abans que el concebés la seva mare.#x
Presentació de l’infant Jesús al temple
22Quan van complir-se els dies que manava la Llei de Moisès referent a la purificació,#x portaren Jesús a Jerusalem#x per presentar-lo al Senyor. 23Així ho prescriu la Llei del Senyor: Tot primogènit mascle serà consagrat al Senyor.#x 24Havien d’oferir en sacrifici, tal com diu la Llei del Senyor, un parell de tórtores o dos colomins.#x
25Hi havia llavors a Jerusalem un home que es deia Simeó. Era un home just i pietós, que esperava que Israel seria consolat#x i tenia el do de l’Esperit Sant. 26En una revelació, l’Esperit Sant li havia fet saber que no veuria la mort sense haver vist el Messies del Senyor.#x 27Va anar, doncs, al temple, guiat per l’Esperit, i quan els pares entraven amb l’infant Jesús per complir amb ell el que era costum segons la Llei, 28el prengué en braços i beneí Déu dient:
29– Ara, Senyor,
deixa que el teu servent
se’n vagi en pau,#x
com li havies promès.
30Els meus ulls han vist el Salvador,#x
31que preparaves per presentar-lo
a tots els pobles:#x
32llum que es reveli a les nacions,#x
glòria d’Israel, el teu poble.#x
33El seu pare i la seva mare estaven meravellats del que es deia d’ell. 34Simeó va beneir-los i digué a Maria, la seva mare:
– Aquest infant serà motiu que molts caiguin i molts s’aixequin a Israel; serà una senyera que trobarà contradicció, 35i a tu mateixa una espasa et traspassarà l’ànima.#x Així es revelaran els pensaments amagats al cor de molts.
36Hi havia també una profetessa, Anna, filla de Fanuel, de la tribu d’Aser. Era d’edat molt avançada: després de casada, havia viscut set anys amb el seu marit, 37però havia quedat viuda, i ara ja tenia vuitanta-quatre anys. Mai no es movia del temple i donava culte a Déu nit i dia amb dejunis i pregàries. 38Ella, doncs, es va presentar en aquell mateix moment i donava gràcies a Déu i parlava de l’infant a tots els qui esperaven que Jerusalem seria alliberada.
Creixença de Jesús
39Quan hagueren complert tot el que manava la Llei del Senyor, se’n tornaren a Galilea, al seu poble de Natzaret. 40L’infant creixia i s’enfortia,#x ple de saviesa; i Déu li havia donat el seu favor.#x
A l’edat de dotze anys, Jesús va al temple
41Els pares de Jesús anaven cada any a Jerusalem amb motiu de la festa de Pasqua.#x 42Quan ell tenia dotze anys,#x hi van pujar a celebrar la festa, tal com era costum. 43Acabats els dies de la celebració,#x quan se’n tornaven, el noi es quedà a Jerusalem sense que els seus pares se n’adonessin. 44Pensant-se que era a la caravana, van fer una jornada de camí abans de començar a buscar-lo entre els parents i coneguts; 45i com que no el trobaven, van tornar a Jerusalem a buscar-lo. 46Al cap de tres dies el van trobar al temple, assegut entre els mestres de la Llei,#x escoltant-los i fent-los preguntes. 47Tots els qui el sentien es meravellaven de la seva intel·ligència i de les seves respostes. 48En veure’l allà, els seus pares van quedar molt sorpresos, i la seva mare li digué:
– Fill meu, per què t’has portat així amb nosaltres? El teu pare i jo et buscàvem amb ànsia.
49Ell els respongué:
– Per què em buscàveu? No sabíeu que jo havia d’estar a casa del meu Pare?#x
50Però ells no comprengueren aquesta resposta.
51Després baixà amb ells a Natzaret i els era obedient.#x La seva mare conservava tot això en el seu cor.#x 52Jesús creixia en edat#x i saviesa, i tenia el favor de Déu i dels homes.#x

Bíblia Catalana, Traducció Interconfessional (BC) Text Bíblia Catalana Traducció Interconfessional, sensa els llibres Deuterocanonics, Copyright © Sociedad Bíblica de España, 2008 Utilizada con permiso

Learn more about Bíblia Catalana, Traducción Interconfesional