Parallel
14
Guarició d’un home hidròpic en dissabte#x
1Un dissabte,#x Jesús va anar a menjar a casa d’un dels principals dels fariseus.#x Ells l’estaven observant. 2Davant d’ell hi havia un home que era hidròpic.#x 3Llavors Jesús va preguntar als mestres de la Llei i als fariseus:
– ¿És permès o no de curar en dissabte?#x
4Però ells callaven. Jesús agafà aquell home, el va guarir i el va fer marxar. 5Després els digué:
– Si a un de vosaltres li caigués al pou en dissabte el fill, o tan sols el bou, ¿no l’en trauria tot seguit?#x
6I no van ser capaços de donar-li cap resposta.
Escollir els últims llocs
7Jesús observà que els convidats havien escollit els primers llocs i els proposà aquesta paràbola:#x
8– Quan algú et convida a un banquet de noces, no et posis al primer lloc.#x Hi podria haver un convidat més important que tu, 9i llavors vindria el qui us ha convidat tots dos i et diria: “Cedeix-li el lloc”, i tu hauries d’anar a ocupar el darrer lloc, tot avergonyit. 10Més aviat, quan et conviden, vés a posar-te al darrer lloc i, quan vingui el qui t’ha convidat, et dirà: “Amic, puja més amunt.” Llavors seràs honorat davant tots els qui són a taula.#x 11Tothom qui s’enalteix serà humiliat, però el qui s’humilia serà enaltit.#x
Convidar els pobres#x
12Després digué al qui l’havia convidat:
– Quan facis un dinar o un sopar, no hi cridis els teus amics, ni els teus germans, ni els teus parents, ni veïns rics. Et podrien tornar la invitació i ja tindries la teva recompensa. 13Més aviat, quan facis un banquet, convida-hi pobres,#x invàlids, coixos i cecs. 14Feliç de tu, llavors, perquè ells no tenen res per a recompensar-te, i la recompensa, la trobaràs quan ressuscitin els justos.#x
Paràbola dels convidats al banquet
(Mt 22,1-10)
15Un dels qui eren a taula amb Jesús, quan va sentir aquestes paraules, li digué:
– Feliç el qui prendrà part en l’àpat del Regne de Déu!#x
16Jesús li respongué:
– Un home feia un gran banquet i va convidar-hi molta gent.
17»A l’hora de l’àpat va enviar el seu servent a dir als convidats:
»– Veniu, que ja tot és a punt.
18»Però tots, sense excepció, començaren d’excusar-se.#x El primer li digué:
»– He comprat un camp i l’haig d’anar a veure. Et prego que m’excusis.
19»Un altre digué:
»– He comprat cinc parelles de bous i ara me’n vaig a provar-los. Et prego que m’excusis.
20»Un altre digué:
»– M’acabo de casar, i per això no puc venir.
21»El servent se’n tornà i ho va explicar tot al seu senyor. Llavors l’amo, indignat, li va dir:
»– Surt de pressa per les places i els carrers de la ciutat i fes venir els pobres,#x els invàlids, els cecs i els coixos.#x
22»Després el criat digué:
»– Senyor, s’ha fet el que has manat i encara hi ha lloc.
23»El senyor va dir al servent:
»– Surt pels camins i pels horts i insisteix que entri gent fins que s’ompli la casa.
24»Us asseguro que cap dels qui estaven convidats no tastarà el meu banquet.#x
El seguiment de Jesús
25Molta gent feia camí amb Jesús. Ell es va girar i els digué:
26– Si algú ve a mi i no m’estima més que el pare i la mare, la dona i els fills, els germans i les germanes, i fins i tot que la seva pròpia vida, no pot ser deixeble meu.#x 27Qui no porta la seva creu i em segueix, no pot ser deixeble meu.#x
28»¿Qui de vosaltres, si vol construir una torre,#x no s’asseu primer a calcular-ne les despeses i veure si té recursos per a acabar-la? 29Altrament, si posava els fonaments i no podia acabar l’obra, tots els qui ho veurien començarien a burlar-se d’ell 30dient: “Aquest home va començar a construir però no ha pogut acabar.”
31»O bé, quin rei, si va a la guerra a lluitar amb un altre rei, no s’asseu primer a decidir si amb deu mil homes pot fer front al qui ve contra ell amb vint mil? 32I si veu que no pot, enviarà una ambaixada a demanar la pau quan l’altre encara és lluny.#x
33»Així, doncs, el qui de vosaltres no renuncia a tots els seus béns no pot ser deixeble meu.#x
La sal insípida
34»La sal és bona; però si perd el gust, amb què la tornaran salada? 35No serveix ni per a adobar la terra ni tan sols per al femer, i l’han de llençar.#x Qui tingui orelles per a escoltar, que escolti.#x