YouVersion Logo
Search Icon

Mataibo 1

1
Tami ojixi piipixaradï go Suxi
1Tami ojixi ix tïtïgidu ïïkidadï aaduñdï Suxi Kristo. Sai Suxi Kristo ïr pipiixaradï go Rey Dabidkaru tudu. Dai go Dabidkaru ïr pipiixaradïkatadai go Abraamkaru. Tami bhaitïki aagai ix dukatai pogïdui gobai.
2Go Abraamkaru marai ïïki go Isaakaru.
Daidi gokiïrï go Isaak marai go Jakobokaru.
Dai go Jakobo marai go Judakaru dai susukurhidï.
3Dai go Juda marai go Fareskaru ïmadï Zarakaru. Ïgai bïï gokatai marai ïgai ïmadï go oki Tamarkaru tïgidukïdï.
Dai go Fares marai go Esromkaru.
Dai go Esrom marai go Aramkaru.
4Go Aram marai go Aminadabkaru.
Dai go Aminadab marai go Naasónkaru.
Dai go Naasón marai go Salmónkaru.
5Go Salmón marai go Boozkaru abhana go oki Rahabkaru.
Dai Booz marai go Obedkaru abhana go Rutkaru.
Dai go Obed marai go Isaíkaru.
6Daidi go Isaí marai go Rey Dabidkaru.
Dai go Dabid marai go Salomónkaru dai go dïïdï go Solomon ïr oñibharudïkatadai go Uríaskaru.
7Dai go Salomón marai go Roboamkaru.
Dai go Roboam marai go Abíaskaru.
Dai go Abías marai go Asakaru.
8Go Asa marai go Josafatkaru.
Dai go Josafat marai go Joramkaru.
Dai go Joram marai go Usiaskaru.
9Go Usias marai go Jotamkaru.
Dai go Jotam marai go Akazkaru.
Dai go Akaz marai go Ezekiaskaru.
10Go Ezekias marai go Manaseskaru.
Dai go Manases marai go Amónkaru.
Dai go Amón marai go Josiaskaru.
11Go Josias marai go Jekoniaskaru dai susukurhidï.
Go Jekonias ïmadï susukurhidï óídakatadai aidïxi dada go Babiloniañïrï óídakami ix makïdï bui surhi go Israelitas ïïki. Dai go maitï babiloniïrï óídakami go Israelitas dai maamaixapikami bukai mui Babiloniamu.
12Daidi gokiïrï xi kaxi gïn baidakatu go Israelitas Babiloniamu sai bhodïrï amïka Babiloniana marai go Jekonias go Salatielkaru.
13Go Salatiel marai go Zorobabelkaru.
Dai ïgai marai go Abiudkaru.
Dai go Abiud marai go Eliakimkaru.
Dai go Eliakim marai go Azorkaru.
14Dai go Azor marai go Sadokaru.
Dai go Sadok marai go Akimkaru.
Dai go Akim marai go Eliudkaru.
15Dai go Eliud marai go Eleazarkaru.
Dai Eleazar marai go Matánkaru.
Dai go Matán marai go Jakobokaru.
16Go Jakobo marai go Josekaru ix makïdï ïr kunadïkatadai go Maria.
Dai go Maria ïr dïïdï Suxi Kristo.
17Pogïdui tudu. Go Abraamkaru marai go Isaak dai gobai ïr ïmo generacion agaikïdï. Dai gokiïrï go Isaak marai go Jakobo dai gokïdï kaxi ïr goka generacionkatadai. Dai bhodïrï go Jakobo marai go Juda dai gokïdï kaxi ïr baika generacionkatadai. Dai gokiïrï mos pobuimi asta xïxkadï ka dïgabusaitadai 14 generacion dai aidï oidigi daama dibia go gïï tïanïdami Dabidkaru.
Dai podukai ïpï aidï xi abhiadïrï oidakatadai go Dabidkaru asta aidïxi ukami gïn baidakatu go Israelitas Babiloniamu ami ukami gï aiturhi ïpï 14 generacion. Dai podukai ïpï aidïxi dibia Gïr Nukadakami kaxi pogïduitadai 14 generacion abhiadïrï xi gïn baidakatu go Israelitas Babiloniamu ïïki.
Busai go Suxi tami oidigi daama
18Gin aagidamu aanï ix dukatai pogïdui tudu dai dibia Suxi tami oidigi daama. Ïmo arhi oki Maria tïgidukami ïr dïïdï. Dai ka bhai duitadai ïgai ñoki sai ïmadï bii agai ïmo kïïrhi Jose tïgidukami. Dïï ka ïkiaxdïrï nonoakatadai go Maria mai kia ïmadï biïkai ïgai go Jose. Diuxi Ibhïadïkïdï nonoakatu ïgai tudu.
19Dai go Jose kïïga ïïgidiña go Moises sïïrhikamigadï ix makïdï pokaiti saidi xi oñigadï ïmoko ïmadï daibuñagi ïmai sai gï agai xi dagitoagi ïgai. Dai kaxkïdï dagito ïrhiatugaitadai Jose go Maria poïrhiditai sai ka ïmadï daibusaitadai ïgai ïmai. Dïï gia kïï tuiga go Jose dai maiti ipïrhi ix xaïraragïrï daitudagi ïgai go Maria jaa óídakami buitapi. Dai kaxkïdï ïxtotai dukai dagito ïrhiditadai sai mai maatïkana jaa.
20Kia poïrhiditadai go Jose ix dagitoagi go Maria dai ïmo imidagai ïmo tïïtïkiïrï tïï ïgai ïmo tïañikarudï Diuxi Gïr Nukadakami. Daidi potïtïdai ïgai go Jose,
—Aapi Jose ix makïdï ïr pipiixaradï go Dabidkaru, maiti buamï ïrhiada aapi. Ka bhaiga aapi ix ïmadï biiyagi go Maria. Diuxi Ibhïadïkïdï nonoakami bii ïgai tudu dai mai xu ïmo kïïrhikïdï— itïtïdai.
21—Go Maria buapa agai ïmo arhi xïïñi pai aapi Suxi tïïtïmu. Go arhi odami kïïgakïrï bubaida aagai aaduñdï. Kaxkïdï Suxi tïïtïmu ïgai ix makïdï itïiya ïrhidi kïïgakïrï bubiadami— itïtïdai.
22Dai pogïdui bïïxi gobai. Diuxi ipïrhi saidi pogïduna ix dukatai aagai ïmo ñokituldiadamigadï Diuxi ïïki kaxkïdï. Go ñokituldiadamigadï Diuxi aagai bïïxi gobai ïmo imidagai aidïxi aiturhiditadai ïgai ïmo ñoki go óídakami. Aagiditadai ïmo ñoki Gïr Nukadakamiñdïrï imïdami tudu. 23Gïr Nukadakami potïtïdaitadai ïgai aidï saidi,
Nonoakami bii agai ïmo arhi oki ix makïdï mai kia ïmadï bii tomarhi ïmo kïïrhi dai marata agai ïmo arhi xïïñi dai Emanuel tïïtïmu ïgai.
Gobai ïr go ñoki ix makïdï aiturhi go ñokituldiadamigadï Diuxi go óídakami ïïki tudu. Dai go tïtiaradï go Emanuel itïiya ïrhidi sai Diuxi gïr ïmadï daja.
24Po tudu ikaiti go tïañikarudï Diuxi ix makïdï otoi ïgai saidi maakana ñoki go Jose. Dai bhodïrï nïnïa go Jose dai otoma ïïgidi ïgai ñokidï go tïañikarudï Diuxi dai ïmadï bii ïgai go Maria. 25Dïï gia mai abhana boi ïgai asta gokiïrï aidïxi ka bua ïgai go arhi odami dai Suxi tïïtï ïgai go arhi xïïñi ix makïdï bua ïgai.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy