YouVersion Logo
Search Icon

Mato 3

3
Jonas Krikštytojas
(Mk 1,1-8; Lk 3,1-18; Jn 1,19-20)
1Anomis dienomis pasirodė Jonas Krikštytojas. Jis skelbė Judėjos dykumoje: 2#Mt 4,17; Mk 1,15„Atsiverskite, nes prisiartino dangaus karalystė“. 3O jis buvo tasai, apie kurį pranašas Izaijas yra pasakęs:
# Iz 40,3 Tyruose šaukiančiojo balsas:
Taisykite Viešpačiui kelią!
Ištiesinkite jam takus!
4Pats Jonas #2 Kar 1,8vilkėjo kupranugario vilnų apdaru, o strėnas buvo susijuosęs odiniu diržu. Jo maistas buvo skėriai ir lauko medus. 5Tuomet pas jį ėmė rinktis Jeruzalės gyventojai, visa Judėja ir visa Pajordanė. 6Jie išpažindavo nuodėmes ir buvo jo krikštijami Jordano upėje. 7Pamatęs daug fariziejų ir sadukiejų, einančių krikštytis, Jonas juos barė: „#Mt 12,34; 23,33Angių išperos, kas jus pamokė bėgti nuo besiartinančios rūstybės? 8Duokite atsivertimą liudijančių vaisių! 9Ir nemėginkite ramintis: #Jn 8,33‘Juk mūsų tėvas – Abraomas’. Aš jums sakau, kad Dievas gali pažadinti Abraomui vaikų iš šitų akmenų. 10Štai kirvis jau prie medžio šaknų, ir #Mt 7,19kiekvienas medis, kuris neduoda gerų vaisių, bus iškirstas ir įmestas į ugnį. 11Aš jus krikštiju vandeniu atsivertimui, bet po manęs ateis galingesnis už mane; aš nevertas jam nė apavo nuauti. Jisai krikštys jus Šventąja Dvasia ir ugnimi. 12Jo rankoje – vėtyklė, ir jis išvalys savo kluoną. Kviečius surinks į klėtį, o pelus sudegins neužgesinama ugnimi“.
Jėzaus krikštas
(Mk 1,9-11; Lk 3,21-22; Jn 1,29-34)
13Tuomet Jėzus iš Galilėjos atėjo prie Jordano pas Joną krikštytis. 14Jonas jį atkalbinėjo: „Tai aš turėčiau būti tavo pakrikštytas, o tu ateini pas mane!“ 15Bet Jėzus jam atsakė: „Šį kartą paklausyk! Taip mudviem dera atlikti visa, kas reikalinga teisumui“. Tada Jonas sutiko. 16Pakrikštytas Jėzus tuoj išbrido iš vandens. Staiga jam atsivėrė dangus, ir jis pamatė Dievo Dvasią, sklendžiančią žemyn it balandį ir nusileidžiančią ant jo. 17O balsas iš dangaus prabilo: #Iz 42,1; Mt 12,18; 17,5; Mk 1,11; Lk 9,35„Šitas yra mano mylimasis Sūnus, kuriuo aš gėriuosi“.

Currently Selected:

Mato 3: LBD

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy