YouVersion Logo
Search Icon

မၢတ်ႈထႄႇ 1

1
လွင်ႈ​ၸိူဝ်ႉ​ၶိူဝ်း​ပူႇ​ပေႃႈ​ၸဝ်ႈ​ယေႇသူႉ​ၶရိၸ်ႈ
(တူၺ်း၊ လူႉ 3:23-38)
1ၸရၢင်း​ၸိူဝ်ႉ​ၶိူဝ်း ၸဝ်ႈ​ယေႇသူႉ​ၶရိၸ်ႈ ဢၼ်​သိုပ်ႇ​လူင်း​မႃး ၵႃႈ​တီႈ​ဢႃႇပြႃႇႁၢမ်ႇ တင်း​တႃႇဝိတ်ႈ​ၼၼ်ႉ​ၸမ်ႉ၊- 2ဢႃႇပြႃႇႁၢမ်ႇ မီး​လုၵ်ႈ ဢီႉၸၢၵ်ႈဢီႉၸၢၵ်ႈ​မီး​လုၵ်ႈ ယႃႇၵုပ်ႈယႃႇၵုပ်ႈ မီး​လုၵ်ႈ ၸႃႉ​ၸဵမ်​ယူႉတႃႉ​တင်း​ပီႈ​ၼွင်ႉ​မၼ်း​တင်း​လၢႆ။- 3ယူႉတႃႉ​မီး​လုၵ်ႈ ၽေးရိတ်ႉ​တင်း​ၸႃႇရႃႉ ဢၼ်​လႆႈ​ၵႃႈ​တီႈ​မေး​မၼ်း​တႃႇမႃႇၽေးရိတ်ႉ မီး​လုၵ်ႈ ႁေႇၸရုၼ်ႇႁေႇၸရုၼ်ႇ​မီး​လုၵ်ႈ​ဢႃႇရမ်ႇ။- 4ဢႃႇရမ်ႇ​မီး​လုၵ်ႈ ဢမီႉၼတပ်ႉဢမီႉၼတပ်ႉ​မီး​လုၵ်ႈ ၼႃႇသုၼ်ႇၼႃႇသုၼ်ႇ​မီး​လုၵ်ႈ သႃႇလမုၼ်ႇ။- 5သႃႇလမုၼ်ႇ​မီး​လုၵ်ႈ ပေႃးၸႃႉ​ဢၼ်​လႆႈ​ၵႃႈ​တီႈ​မေး​မၼ်း​ရႃႇၶပ်ႉပေႃးၸႃႉ မီး​လုၵ်ႈ​ဢူဝ်းပိတ်ႉ ဢၼ်​လႆႈ​ၵႃႈ​တီႈ​မေး​မၼ်း​ရူႉထႃႉဢူဝ်းပိတ်ႉ​မီး​လုၵ်ႈ ယေႇသႄး။ ယေႇသႄး​မီး​လုၵ်ႈ ၶုၼ်​လူင်​တႃႇဝိတ်ႈ
6ၶုၼ်​လူင် တႃႇဝိတ်ႈ​မီး​လုၵ်ႈ သေႃးလမုၼ်ႇ ဢၼ်​လႆႈ​ၵႃႈ​တီႈ​ၵေႃႉ​ဢၼ် ယၢမ်ႈ​ပဵၼ်​မေး​ဢူႉရီႉယႃႉယဝ်ႉ​ၼၼ်ႉ။- 7သေႃးလမုၼ်ႇ​မီး​လုၵ်ႈ​ရူဝ်းပုမ်ႇ။ ရူဝ်းပုမ်ႇ​မီး​လုၵ်ႈ ဢၽီႉယႃႉ။ ဢၽီႉယႃႉ​မီး​လုၵ်ႈ ဢႃႇသႃႉ။- 8ဢႃႇသႃႉ​မီး​လုၵ်ႈ ယူဝ်းသၽတ်ႉ။ ယူဝ်းသၽတ်ႉ​မီး​လုၵ်ႈ ယူဝ်းရမ်ႇ။ ယူဝ်းရမ်ႇ​မီး​လုၵ်ႈ ဢူဝ်းၸီႉယႃႉ။- 9ဢူဝ်းၸီႉယႃႉ​မီး​လုၵ်ႈ ယူဝ်းထမ်ႇ။ ယူဝ်းထမ်ႇ​မီး​လုၵ်ႈ ဢႃႇၶတ်ႉ။ ဢႃႇၶတ်ႉ​မီး​လုၵ်ႈ ႁေႇၸၵီႉယႃႉ။ 10ႁေႇၸၵီႉယႃႉ မီး​လုၵ်ႈ မၼႃႇ​သေႇ။ မၼႃႇ​သေႇ​မီး​လုၵ်ႈ ဢႃႇမုၼ်ႇ။ ဢႃႇမုၼ်ႇ​မီး​လုၵ်ႈ ယူဝ်းသီႉယႃႉ။- 11ၼႂ်း​မိူဝ်ႈ​ဢၼ်​ၸမ်​တၵ်း​ၶၢႆႉ​ၵႂႃႇ ၵႃႈ​တီႈ​ဝဵင်း​ပႃႇပူႉလုၼ်ႇ​ပုၼ်ႉ​ၸိုင်၊ ယူဝ်းသီႉယႃႉ​မီး​လုၵ်ႈ ၸႃႉ​ၸဵမ်​ယေႇၶေႃးၼီႉယႃႉ တင်း​ပီႈ​ၼွင်ႉ​မၼ်း​တင်း​လၢႆ။
12ဝၢႆး​သေ​ၶၢႆႉ​ၵႂႃႇ​ၵႃႈ​တီႈ​ဝဵင်း​ပႃႇပူႉလုၼ်ႇပုၼ်ႉ​ယဝ်ႉ​ၼၼ်ႉ၊ ယေႇၶေႃးၼီႉယႃႉ မီး​လုၵ်ႈ သႃလႃႉသေးလႃႉ။ သႃလႃႉသေးလႃႉ​မီး​လုၵ်ႈ ၸေႇရူႉပႃႉပေႇလႃႉ။- 13ၸေႇရူႉပႃႉပေႇလႃႉ​မီး​လုၵ်ႈ ဢပျုတ်ႉ။ ဢပျုတ်ႉ​မီး​လုၵ်ႈ ဢေးလျႃႇၵိမ်ႇ။ ဢေးလျႃႇၵိမ်ႇ​မီး​လုၵ်ႈ​ဢႃၸေႃႇ။- 14ဢႃၸေႃႇ​မီး​လုၵ်ႈ ၸႃႇတုတ်ႉ။ ၸႃႇတုတ်ႉ​မီး​လုၵ်ႈ​ဢၶိမ်ႇ။ ဢၶိမ်ႇ​မီး​လုၵ်ႈ ဢေးလျုတ်ႉ။- 15ဢေးလျုတ်ႉ​မီး​လုၵ်ႈ ဢေးလႃႇၸႃႇ။ ဢေးလႃႇၸႃႇ​မီး​လုၵ်ႈ မတ်ႉထၼ်ႇ။ မတ်ႉထၼ်ႇ​မီး​လုၵ်ႈ ယႃႇၵုပ်ႈ။- 16ယႃႇၵုပ်ႈ​မီး​လုၵ်ႈ ယူဝ်းသႅပ်ႈ ဢၼ်​ပဵၼ်​ၽူဝ်​မႃႇရီႉ​ဢေႃႈ။ ၵႃႈ​တီႈ​မႃႇရီႉ​ၼၼ်ႉ ၵိူတ်ႇ​လဵင်ႉ​မႃး ယေႇသူႉ​ဢၼ်​လႆႈ​ႁွင်ႉ​ႁဵၵ်ႈ​ၸိုဝ်ႈ​ၶရိၸ်ႈ​ဢေႃႈ။- 17ပိူဝ်ႈ​ဢၼ်​ပဵၼ်​ၼင်ႇ​ၼႆ​လႄႈ ၸိူဝ်ႉ​ၶိူဝ်း​သိုပ်ႇ​သိုပ်ႇ​တၢမ်း​တၢမ်း တင်း​သဵင်ႈ​တင်း​လူင်​ၸမ်ႉ၊ ၸႃႉ​ၸဵမ်​ဢႃႇပြႃႇႁၢမ်ႇ​တေႃႇ​ထိုင်​ႁွတ်ႈ တႃႇဝိတ်ႈ​ပဵၼ် သိပ်း​သီႇ​သိုပ်ႇ​ဢေႃႈ။ ၸႃႉ​ၸဵမ်​တႃႇဝိတ်ႈ​တေႃႇ​ထိုင်​ႁွတ်ႈ ၶၢႆႉ​ၵႂႃႇ​ၵႃႈ​တီႈ​ဝဵင်း​ပႃႇပူႉလုၼ်ႇပုၼ်ႉ ပဵၼ်​သိပ်း​သီႇ​သိုပ်ႇ​ဢေႃႈ။ ၸႃႉ​ၸဵမ်​ၶၢႆႉ​ၵႂႃႇ​ၵႃႈ​တီႈ​ဝဵင်း​ပႃႇပူႉလုၼ်ႇ​ပုၼ်ႉ​ယဝ်ႉ တေႃႇ​ထိုင်​ႁွတ်ႈ ၸဝ်ႈ​ၶရိၸ်ႈ ပဵၼ်​သိပ်း​သီႇ​သိုပ်ႇ​ဢေႃႈ။
လွင်ႈ​ၸဝ်ႈ​ယေႇသူႉ​ၶရိၸ်ႈ​ၵိူတ်ႇ​လဵင်ႉ
(တူၺ်း၊ လူႉ 2:1-7)
18လွင်ႈ​တၢင်း​ဢၼ် ၸဝ်ႈ​ယေႇသူႉ​ၶၢမ်ႇ​တၢင်း​ဢၼ်​ၵိူတ်ႇ​လဵင်ႉ​ၸမ်ႉ၊ မႄႈ​ၸဝ်ႈ​မႃႇရီႉ​ၼၼ်ႉ မၢႆ​ၵၼ်​ဝႆႉ​တင်း​ယူဝ်းသႅပ်ႈ​လႄႈ ၸူဝ်ႈ​ဢၼ်​ဢမ်ႇ​ပႆႇ​တိူဝ်ႉ​ပႆႇ​ထုၵ်ႇ​ၼၼ်ႉ ၵွပ်ႈ​ပိူဝ်ႈ​ဝီႉၺိၺ်ႇ​ဢၼ်​မူတ်း​ၸၢင်ႇ​ၸဝ်ႈ​လႄႈ ပႃး​ပတိၵ်ႉသၼ်ႇထေႇ​ၼႂ်း​တွင်ႉ​ဢေႃႈ။- 19ၽူဝ်​မၼ်း ယူဝ်းသႅပ်ႈ​ၼၼ်ႉ ပဵၼ်​ၵူၼ်း​ဢၼ်​လီ​လႄႈ ပိူဝ်ႈ​ဢၼ်​ဢမ်ႇ​ၶႂ်ႈ​ႁႂ်ႈ​သရေႇမႃႇရီႉ​လူႉ​လႄႈ မီး​ၸႂ်​ဢၼ်​ၶႂ်ႈ​တဵတ်ႇ​တဵတ်ႇ​ပႅတ်ႈ​ဝႆႉ​ဢေႃႈ။- 20မိူဝ်ႈ​ဢၼ်​မၼ်း​ၵျၢမ်ႇ​ပွင်​ၸိူဝ်ႉ​ၼင်ႇ​ၼႆ​ယူႇ​ၼၼ်ႉ​ၸိုင်၊ တမၢၼ်ႇ​ၵၢင်​ႁၢဝ်​ထႃႇဝရႃႉ​ၽြႃး ပေႃႇ​မႃး​တီႈ​မၼ်း​ၼႂ်း​တၢင်း​ဢၼ်​ၼွၼ်း​ၽၼ်​လႄႈ​ဝႃႈ၊ ယူဝ်းသႅပ်ႈ​လုၵ်ႈ​တႃႇဝိတ်ႈ​ဢိူၺ်း ယႃႇ​ပေ​ၵူဝ်​လွင်ႈ​ဢၼ် တၵ်း​သိမ်း​ဢဝ်​မေး​မႂ်း​မႃႇရီႉ​ၼၼ်ႉ။ ဢၼ်​တႄႇ​ပတိၵ်ႉသၼ်ႇထေႇ​ၼႂ်း​မၼ်း​ၼၼ်ႉ ပဵၼ်​ၵွပ်ႈ​ပိူဝ်ႈ​ဝီႉၺိၺ်ႇ​ဢၼ်​မူတ်း​ၸၢင်ႇ​ၸဝ်ႈ​ဢေႃႈ။- 21မၼ်း​ၼၼ်ႉ တၵ်း​ၵိူတ်ႇ​လဵင်ႉ​မႃး​လုၵ်ႈ​ၸၢႆး​ဢေႃႈ။ လုၵ်ႈ​ၼၼ်ႉ​ၸိုင် ပိူဝ်ႈ​ဢၼ်​ပဵၼ်​ၵေႃႉ​ဢၼ် တၵ်း​ၵႄႇ​ၶျွတ်ႈ​ဢဝ်​ၵူၼ်း​မဵဝ်း​တူဝ်​ၸဝ်ႈ​ၵဝ်ႇ​တင်း​လၢႆ​ၵႃႈ​ၼႂ်း​ဢပႅတ်ႈ​လႄႈ တၵ်း​လႆႈ​ႁွင်ႉ​ႁဵၵ်ႈ​ၸိုဝ်ႈ ယေႇသူႉ​ဢေႃႈ၊ ဝႃႈ​ၼင်ႇ​ၼႆ​ဢေႃႈ။
22လွင်ႈ​တၢင်း​ၸိူဝ်း​ၼႆႉ​ၸမ်ႉ၊ ၼင်ႇ​ႁိုဝ်​ပျႃႇ​တိၵ်ႈ​ဢၼ်​ၽြႃး​ပဵၼ်​ၸဝ်ႈ ဢဝ်​တင်း​ပရေႃးၽႅတ်ႈ​လၢတ်ႈ​ဝႆႉ​ၼၼ်ႉ တၵ်း​ပျေႉ​ၸုမ်ႇ​ၸိုင်၊ ၸင်ႇ​ပဵၼ်​ဢေႃႈ။- 23ပျႃႇ​တိၵ်ႈ​ၸဝ်ႈ​ၼၼ်ႉ​ၸမ်ႉ၊ တူၺ်း​လူး၊ ၵၼ်ႇ​ၺႃႇ​လုၵ်ႈ​ယိင်း​သၢဝ်​တၵ်း​ပႃး​ပတိၵ်ႉသၼ်ႇထေႇ​လႄႈ ၵိူတ်ႇ​လဵင်ႉ​မႃး​လုၵ်ႈ​ၸၢႆး​ဢေႃႈ။ လုၵ်ႈ​ၸၢႆး​ၼၼ်ႉ​ၸိုင် တၵ်း​လႆႈ​ႁွင်ႉ​ႁဵၵ်ႈ​ၸိုဝ်ႈ ဢေႇမႃႇၼူၺ်ႇလႃႉ​ဢေႃႈ၊ ဝႃႈ​ၼႆ မီး​မႃး​ၼင်ႇ​ၼႆ​ဢေႃႈ။ ဢၼ်​ဝႃႈ ဢေႇမႃႇၼူၺ်ႇလႃႉ​ၸမ်ႉ၊ ၶႂ်ႈ​ဝႃႈ ၽြႃး​ပဵၼ်​ၸဝ်ႈ ဢၼ်​မီး​ယူႇ​လူၺ်ႈ​ၵၼ်​တင်း​ႁဝ်း​ဢေႃႈ။
24 ယူဝ်းသႅပ်ႈ​ၼၼ်ႉ တိုၼ်ႇ​မႃး​ၵႃႈ​တီႈ​တၢင်း​ဢၼ်​ၼွၼ်း​လပ်း​ၼၼ်ႉ​သေ​ယဝ်ႉ၊ ႁဵတ်း​ၸွမ်း​ၸိူဝ်ႉ​ၼင်ႇ​ဢၼ် တမၢၼ်ႇ​ၵၢင်​ႁၢဝ်​ထႃႇဝရႃႉ​ၽြႃး သင်ႇ​လၢတ်ႈ​ဝႆႉ​ၼၼ်ႉ​လႄႈ ၸင်ႇ​သိမ်း​ဢဝ်​မေး​ၸဝ်ႈ​ၵဝ်ႇ​ဢေႃႈ။- 25ၼႂ်း​ဝႃႈ​ၼၼ်​သေ​ၵေႃႈ ၸူဝ်ႈ​ဢၼ်​ဢမ်ႇ​ပႆႇ​ၵိူတ်ႇ​လဵင်ႉ​မႃး​လုၵ်ႈ​ႁူဝ်​သၢဝ်​ၼၼ်ႉ​ၸိုင် ယင်း​ဢမ်ႇ​တိူဝ်ႉ​ဢမ်ႇ​ထုၵ်ႇ​လႄႈ​ယူႇ​ဢေႃႈ။ လုၵ်ႈ​ၸၢႆး​ၼၼ်ႉ​ၵေႃႈ ႁွင်ႉ​ႁဵၵ်ႈ​ၸိုဝ်ႈ​ယေႇသူႉ​ဢေႃႈ။

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy

;