Versions

Cancel
 
9 # 1Ptr. 2:3 Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu!Berbahagialah orang yang berlindung pada-Nya!