Parallel
93
Tuhan, raja yang kekal
1 Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan,
Tuhan berpakaian, berikat pinggang kekuatan.
Sungguh, telah tegak dunia, tidak bergoyang;
2takhta-Mu tegak sejak dahulu kala,
dari kekal Engkau ada.
3Sungai-sungai telah mengangkat, ya Tuhan,
sungai-sungai telah mengangkat suaranya,
sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya.
4Dari pada suara air yang besar,
dari pada pecahan ombak laut yang hebat,
lebih hebat Tuhan di tempat tinggi.
5Peraturan-Mu sangat teguh;
bait-Mu layak kudus,
ya Tuhan, untuk sepanjang masa.