Parallel
84
Rindu kepada kediaman Allah
1Untuk pemimpin biduan. Menurut lagu: Gitit. Mazmur bani Korah.
2Betapa disenangi tempat kediaman-Mu,
ya Tuhan semesta alam!
3Jiwaku hancur karena merindukan
pelataran-pelataran Tuhan;
hatiku dan dagingku bersorak-sorai
kepada Allah yang hidup.
4Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah,
dan burung layang-layang sebuah sarang,
tempat menaruh anak-anaknya,
pada mezbah-mezbah-Mu, ya Tuhan semesta alam,
ya Rajaku dan Allahku!
5Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu,
yang terus-menerus memuji-muji Engkau. S e l a
6Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau,
yang berhasrat mengadakan ziarah!
7Apabila melintasi lembah Baka,
mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air;
bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat.
8Mereka berjalan makin lama makin kuat,
hendak menghadap Allah di Sion.
9Ya Tuhan, Allah semesta alam, dengarkanlah doaku,
pasanglah telinga, ya Allah Yakub. S e l a
10Lihatlah perisai kami, ya Allah,
pandanglah wajah orang yang Kauurapi!
11Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu
dari pada seribu hari di tempat lain;
lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku
dari pada diam di kemah-kemah orang fasik.
12Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai;
kasih dan kemuliaan Ia berikan;
Ia tidak menahan kebaikan
dari orang yang hidup tidak bercela.
13Ya Tuhan semesta alam,
berbahagialah manusia yang percaya kepada-Mu!