Parallel
81
Nyanyian pada waktu pembaruan perjanjian
1Untuk pemimpin biduan. Menurut lagu: Gitit. Dari Asaf.
2Bersorak-sorailah bagi Allah, kekuatan kita,
bersorak-soraklah bagi Allah Yakub.
3Angkatlah lagu, bunyikanlah rebana,
kecapi yang merdu, diiringi gambus.
4 # Bil. 10:10 Tiuplah sangkakala pada bulan baru,
pada bulan purnama, pada hari raya kita.
5Sebab hal itu adalah suatu ketetapan bagi Israel,
suatu hukum dari Allah Yakub.
6Sebagai suatu peringatan bagi Yusuf ditetapkan-Nya hal itu,
pada waktu Ia maju melawan tanah Mesir.
Aku mendengar bahasa yang tidak kukenal:
7“Aku telah mengangkat beban dari bahunya,
tangannya telah bebas dari keranjang pikulan;
8 # Kel. 17:7; Bil. 20:13 dalam kesesakan engkau berseru, maka Aku meluputkan engkau;
Aku menjawab engkau dalam persembunyian guntur,
Aku telah menguji engkau dekat air Meriba. S e l a
9Dengarlah hai umat-Ku, Aku hendak memberi peringatan kepadamu;
hai Israel, jika engkau mau mendengarkan Aku!
10 # Kel. 20:2-3; Ul. 5:6-7 Janganlah ada di antaramu allah lain,
dan janganlah engkau menyembah kepada allah asing.
11Akulah Tuhan, Allahmu,
yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir:
bukalah mulutmu lebar-lebar, maka Aku akan membuatnya penuh.
12Tetapi umat-Ku tidak mendengarkan suara-Ku,
dan Israel tidak suka kepada-Ku.
13Sebab itu Aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya;
biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri!
14Sekiranya umat-Ku mendengarkan Aku!
Sekiranya Israel hidup menurut jalan yang Kutunjukkan!
15Seketika itu juga musuh mereka Aku tundukkan,
dan terhadap para lawan mereka Aku balikkan tangan-Ku.
16Orang-orang yang membenci Tuhan akan tunduk menjilat kepada-Nya,
dan itulah nasib mereka untuk selama-lamanya.
17Tetapi umat-Ku akan Kuberi makan gandum yang terbaik
dan dengan madu dari gunung batu Aku akan mengenyangkannya.”