Parallel
75
Allah, Hakim yang adil
1Untuk pemimpin biduan. Menurut lagu: Jangan memusnahkan. Mazmur Asaf. Nyanyian.
2Kami bersyukur kepada-Mu, ya Allah, kami bersyukur,
dan orang-orang yang menyerukan nama-Mu menceritakan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib.
3“Apabila Aku menetapkan waktunya,
Aku sendiri akan menghakimi dengan kebenaran.
4Bumi hancur dan semua penduduknya;
tetapi Akulah yang mengokohkan tiang-tiangnya.” S e l a
5Aku berkata kepada pembual-pembual: “Jangan membual.”
Dan kepada orang-orang fasik: “Jangan meninggikan tanduk!
6Jangan mengangkat tandukmu tinggi-tinggi,
jangan berbicara dengan bertegang leher!”
7Sebab bukan dari timur atau dari barat
dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu,
8tetapi Allah adalah Hakim:
direndahkan-Nya yang satu dan ditinggikan-Nya yang lain.
9Sebab sebuah piala ada di tangan Tuhan,
berisi anggur berbuih, penuh campuran bumbu;
Ia menuang dari situ; sungguh, ampasnya akan dihirup
dan diminum oleh semua orang fasik di bumi.
10Tetapi aku hendak bersorak-sorak untuk selama-lamanya,
aku hendak bermazmur bagi Allah Yakub.
11Segala tanduk orang-orang fasik akan dihancurkan-Nya,
tetapi tanduk-tanduk orang benar akan ditinggikan.