Parallel
61
Doa untuk raja
1Untuk pemimpin biduan. Dengan permainan kecapi. Dari Daud.
2Dengarkanlah kiranya seruanku, ya Allah,
perhatikanlah doaku!
3Dari ujung bumi aku berseru kepada-Mu, karena hatiku lemah lesu;
tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku.
4Sungguh Engkau telah menjadi tempat perlindunganku,
menara yang kuat terhadap musuh.
5Biarlah aku menumpang di dalam kemah-Mu untuk selama-lamanya,
biarlah aku berlindung dalam naungan sayap-Mu! S e l a
6Sungguh, Engkau, ya Allah, telah mendengarkan nazarku,
telah memenuhi permintaan orang-orang yang takut akan nama-Mu.
7Tambahilah umur raja,
tahun-tahun hidupnya kiranya sampai turun-temurun;
8kiranya ia bersemayam di hadapan Allah selama-lamanya,
titahkanlah kasih setia dan kebenaran menjaga dia.
9Maka aku hendak memazmurkan nama-Mu untuk selamanya,
sedang aku membayar nazarku hari demi hari.