Parallel
55
Doa minta tolong terhadap musuh
1Untuk pemimpin biduan. Dengan permainan kecapi. Nyanyian pengajaran Daud.
2Berilah telinga, ya Allah, kepada doaku,
janganlah bersembunyi terhadap permohonanku!
3Perhatikanlah aku dan jawablah aku!
Aku mengembara dan menangis karena cemas,
4karena teriakan musuh,
karena aniaya orang fasik;
sebab mereka menimpakan kemalangan kepadaku,
dan dengan geramnya mereka memusuhi aku.
5Hatiku gelisah,
kengerian maut telah menimpa aku.
6Aku dirundung takut dan gentar,
perasaan seram meliputi aku.
7Pikirku: “Sekiranya aku diberi sayap seperti merpati,
aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang,
8bahkan aku akan lari jauh-jauh
dan bermalam di padang gurun. S e l a
9Aku akan segera mencari tempat perlindungan
terhadap angin ribut dan badai.”
10Bingungkanlah mereka, kacaukanlah percakapan mereka, ya Tuhan,
sebab aku melihat kekerasan dan perbantahan dalam kota!
11Siang malam mereka mengelilingi kota itu di atas tembok-temboknya,
dan di dalamnya ada kemalangan dan bencana;
12penghancuran ada di tengah-tengahnya,
di tanah lapangnya tidak habis-habisnya ada penindasan dan tipu.
13Kalau musuhku yang mencela aku,
aku masih dapat menanggungnya;
kalau pembenciku yang membesarkan diri terhadap aku,
aku masih dapat menyembunyikan diri terhadap dia.
14Tetapi engkau orang yang dekat dengan aku,
temanku dan orang kepercayaanku:
15kami yang bersama-sama bergaul dengan baik,
dan masuk rumah Allah di tengah-tengah keramaian.
16Biarlah maut menyergap mereka,
biarlah mereka turun hidup-hidup ke dalam dunia orang mati!
Sebab kejahatan ada di kediaman mereka, ya dalam batin mereka.
17Tetapi aku berseru kepada Allah,
dan Tuhan akan menyelamatkan aku.
18-- Di waktu petang, pagi dan tengah hari aku cemas dan menangis;
dan Ia mendengar suaraku.
19Ia membebaskan aku dengan aman
dari serangan terhadap aku,
sebab berduyun-duyun mereka melawan aku.
20Allah akan mendengar dan merendahkan mereka,
-- Dia yang bersemayam sejak purbakala. S e l a
Karena mereka tidak berubah
dan mereka tidak takut akan Allah.
21Orang itu mengacungkan tangannya kepada mereka yang hidup damai dengan dia,
janjinya dilanggarnya;
22mulutnya lebih licin dari mentega,
tetapi ia berniat menyerang;
perkataannya lebih lembut dari minyak,
tetapi semuanya adalah pedang terhunus.
23Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan,
maka Ia akan memelihara engkau!
Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan-Nya
orang benar itu goyah.
24Tetapi Engkau, ya Allah, akan menjerumuskan mereka
ke lubang sumur yang dalam;
orang penumpah darah dan penipu
tidak akan mencapai setengah umurnya.
Tetapi aku ini percaya kepada-Mu.