Parallel
53
Kebobrokan manusia
1Untuk pemimpin biduan. Menurut lagu: Mahalat. Nyanyian pengajaran Daud.
2 # Rm. 3:10-12 #Mzm. 14 Orang bebal berkata dalam hatinya:
“Tidak ada Allah!”
Busuk dan jijik kecurangan mereka,
tidak ada yang berbuat baik.
3Allah memandang ke bawah dari sorga
kepada anak-anak manusia,
untuk melihat apakah ada yang berakal budi
dan yang mencari Allah.
4Mereka semua telah menyimpang, sekaliannya telah bejat;
tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak.
5Tidak sadarkah orang-orang yang melakukan kejahatan,
yang memakan habis umat-Ku seperti memakan roti,
dan yang tidak berseru kepada Allah?
6Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar,
padahal tidak ada yang mengejutkan;
sebab Allah menghamburkan tulang-tulang para pengepungmu;
mereka akan dipermalukan,
sebab Allah telah menolak mereka.
7Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel!
Apabila Allah memulihkan keadaan umat-Nya,
maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersukacita.