Parallel
49
Kebahagiaan yang sia-sia
1Untuk pemimpin biduan. Dari bani Korah. Mazmur.
2Dengarlah, hai bangsa-bangsa sekalian,
pasanglah telinga, hai semua penduduk dunia,
3baik yang hina maupun yang mulia,
baik yang kaya maupun yang miskin bersama-sama!
4Mulutku akan mengucapkan hikmat,
dan yang direnungkan hatiku ialah pengertian.
5Aku akan menyendengkan telingaku kepada amsal,
akan mengutarakan peribahasaku dengan bermain kecapi.
6Mengapa aku takut pada hari-hari celaka
pada waktu aku dikepung oleh kejahatan pengejar-pengejarku,
7mereka yang percaya akan harta bendanya,
dan memegahkan diri dengan banyaknya kekayaan mereka?
8Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya,
atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya,
9karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya,
dan tidak memadai untuk selama-lamanya --
10supaya ia tetap hidup untuk seterusnya,
dan tidak melihat lobang kubur.
11Sungguh, akan dilihatnya: orang-orang yang mempunyai hikmat mati,
orang-orang bodoh dan dungu pun binasa bersama-sama
dan meninggalkan harta benda mereka untuk orang lain.
12Kubur mereka ialah rumah mereka untuk selama-lamanya,
tempat kediaman mereka turun-temurun;
mereka menganggap ladang-ladang milik mereka.
13Tetapi dengan segala kegemilangannya manusia tidak dapat bertahan,
ia boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan.
14Inilah jalannya orang-orang yang percaya kepada dirinya sendiri,
ajal orang-orang yang gemar akan perkataannya sendiri. S e l a
15Seperti domba mereka meluncur ke dalam dunia orang mati,
digembalakan oleh maut;
mereka turun langsung ke kubur,
perawakan mereka hancur,
dunia orang mati menjadi tempat kediaman mereka.
16Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku
dari cengkeraman dunia orang mati,
sebab Ia akan menarik aku. S e l a
17Janganlah takut, apabila seseorang menjadi kaya,
apabila kemuliaan keluarganya bertambah,
18sebab pada waktu matinya semuanya itu tidak akan dibawanya serta,
kemuliaannya tidak akan turun mengikuti dia.
19Sekalipun ia menganggap dirinya berbahagia pada masa hidupnya,
sekalipun orang menyanjungnya,
karena ia berbuat baik terhadap dirinya sendiri,
20namun ia akan sampai kepada angkatan nenek moyangnya,
yang tidak akan melihat terang untuk seterusnya.
21Manusia, yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian,
boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan.