Parallel
33
Puji-pujian kepada Allah Israel
1Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar, dalam Tuhan!
Sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur.
2Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi,
bermazmurlah bagi-Nya dengan gambus sepuluh tali!
3Nyanyikanlah bagi-Nya nyanyian baru;
petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai!
4Sebab firman Tuhan itu benar,
segala sesuatu dikerjakan-Nya dengan kesetiaan.
5Ia senang kepada keadilan dan hukum;
bumi penuh dengan kasih setia Tuhan.
6Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan,
oleh nafas dari mulut-Nya segala tentaranya.
7Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan,
Ia menaruh samudera raya ke dalam wadah.
8Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan,
biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia!
9Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi;
Dia memberi perintah, maka semuanya ada.
10 Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa;
Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa;
11tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya,
rancangan hati-Nya turun-temurun.
12Berbahagialah bangsa, yang Allahnya ialah Tuhan,
suku bangsa yang dipilih-Nya menjadi milik-Nya sendiri!
13 Tuhan memandang dari sorga,
Ia melihat semua anak manusia;
14dari tempat kediaman-Nya Ia menilik
semua penduduk bumi.
15Dia yang membentuk hati mereka sekalian,
yang memperhatikan segala pekerjaan mereka.
16Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa;
seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan.
17Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan,
yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan.
18Sesungguhnya, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia,
kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya,
19untuk melepaskan jiwa mereka dari pada maut
dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan.
20Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan.
Dialah penolong kita dan perisai kita!
21Ya, karena Dia hati kita bersukacita,
sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya.
22Kasih setia-Mu, ya Tuhan, kiranya menyertai kami,
seperti kami berharap kepada-Mu.