Parallel
144
Nyanyian syukur raja
1Dari Daud.
Terpujilah Tuhan, gunung batuku,
yang mengajar tanganku untuk bertempur,
dan jari-jariku untuk berperang;
2yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku,
kota bentengku dan penyelamatku,
perisaiku dan tempat aku berlindung,
yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku!
3 # Ayb. 7:17-18; Mzm. 8:5 Ya Tuhan, apakah manusia itu, sehingga Engkau memperhatikannya,
dan anak manusia, sehingga Engkau memperhitungkannya?
4Manusia sama seperti angin,
hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat.
5Ya Tuhan, tekukkanlah langit-Mu dan turunlah,
sentuhlah gunung-gunung, sehingga berasap!
6Lontarkanlah kilat-kilat dan serakkanlah mereka,
lepaskanlah panah-panah-Mu, sehingga mereka kacau!
7Ulurkanlah tangan-Mu dari tempat tinggi,
bebaskanlah aku dan lepaskanlah aku
dari banjir,
dari tangan orang-orang asing,
8yang mulutnya mengucapkan tipu
dan yang tangan kanannya adalah tangan kanan dusta.
9Ya Allah, aku hendak menyanyikan nyanyian baru bagi-Mu,
dengan gambus sepuluh tali aku hendak bermazmur bagi-Mu,
10Engkau yang memberikan kemenangan kepada raja-raja,
dan yang membebaskan Daud, hamba-Mu!
11Bebaskanlah aku dari pada pedang celaka
dan lepaskanlah aku dari tangan orang-orang asing,
yang mulutnya mengucapkan tipu,
dan yang tangan kanannya adalah tangan kanan dusta.
12Semoga anak-anak lelaki kita seperti tanam-tanaman
yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya;
dan anak-anak perempuan kita seperti tiang-tiang penjuru,
yang dipahat untuk bangunan istana!
13Semoga gudang-gudang kita penuh,
mengeluarkan beraneka ragam barang;
semoga kambing domba kita menjadi beribu-ribu,
berlaksa-laksa di padang-padang kita!
14Semoga lembu sapi kita sarat;
semoga tidak ada kegagalan dan tidak ada keguguran,
dan tidak ada jeritan di lapangan-lapangan kita!
15Berbahagialah bangsa yang demikian keadaannya!
Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan!